Nexans färgade ledare hjälper Statnetts luftkraftledningar att smälta in i Norges skogslandskap

Den nya 420 kV-luftkraftledningen mellan Ørskog - Sogndal i de centrala delarna av Norge kommer att innehålla Nexans-ledare som utvecklats med ett antal färgalternativ för att minimera den visuella påverkan.

2014-02-27 – Statnett, Norges statliga kraftoperatör, installerar Nexans innovativa färgade ledare i sin nya 420 kV-luftkraftledning mellan Ørskog - Sogndal, som förbinder de centrala delarna av Norge med västra Norge. De nya ledarna kommer att ha en speciell grågrön ytbehandling som gör att de smälter in i tallskogen på de mest miljökänsliga delarna av sträckan.

Nexans färgade ledare hjälper Statnetts luftkraftledningar att smälta in i Norges skogslandskapDen 297 km långa luftkraftledningen mellan Ørskog - Sogndal, som planeras vara klar 2016, är ett strategiskt elnätsprojekt som kommer att ge extra kapacitet i de centrala delarna av Norge. I dagsläget finns ett energiunderskott på cirka 7 TWh i dessa områden, vilket motsvarar den årliga förbrukningen i 400 000 småhus. Den nya luftkraftledningen kommer också att underlätta anslutning av cirka 100 mindre vattenkraftverk till elnätet.
Nexans kommer att leverera totalt 68 km av sina nya färgade ledare till utvalda delar av sträckan, där Statnett på grund av licenskrav vill minimera luftledningarnas visuella effekt. Den patenterade behandlingsprocessen möjliggör valfri design på ledarna - till exempel runda eller Aero-Z™-ledningar - som tillverkas i praktiskt taget alla färger.

– Våra nya färgade ledare är ett utmärkt exempel på Nexans fortsatta arbete med att utveckla innovativa luftledningslösningar som hjälper kunderna att bygga elnät med minimal miljöpåverkan”, säger Cyprien Federspiel, Nexans vice VD, OHL Business Development.
– För Statnett är den största fördelen att de färgade ledarna får ledningarna att smälta in i skogslandskapet. Men det är också möjligt att en del kunder vill använda färgdifferentiering för att öka synligheten och bygga system som är lättare att acceptera på den lokala orten.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com