Global Marine väljer Nexans fiberoptiska havskablar till stora telekomprojekt i Nordeuropa

Nexans kommer att leverera över 1 000 km fiberoptiska URC-1-havskablar utan repeater till omfattande projekt i Norge och Skottland

Paris den 10 mars 2014 – Global Marine Systems, en världsledande aktör inom installation och underhåll av fiberoptiska sjö- och havskablar har beställt Nexans fiberoptiska kablar till tre större telekomprojekt i norra Europa. Detta stora kontrakt omfattar leverans av cirka 1 050 km av Nexans oförstärkta fiberoptiska URC-1-kablar. Valet föll på denna kabel eftersom den normalt innehåller mellan 24 och 48 enskilda fiber, vars sammanlagda längd räcker hela vägen runt jordklotet.

Global Marine väljer Nexans fiberoptiska havskablar till stora telekomprojekt i NordeuropaGlobal Marines projekt täcker in ett brett spann av användningsområden, som överföring av forskningsdata från en observationsstation i Arktis, kommunikation till havs mellan oljeplattformar och bredbandsaccess på den skotska landsbygden.

URC-1-kablarna, som tillverkas i Nexans fabrik i Rognan (Norge), är konstruerade för att förbinda landstationer som ligger upp till 500 kilometer från varandra utan behov av förstärkning via repeatrar till havs. Kablarna är stark och robusta och kan installeras på djup ned till 4 000 meter.

Global Marine kommer att installera två fiberoptiska kablar på vardera 250 km för att förbinda observationsstationen i Ny Ålesund med Longyearbyen på Svalbard. Eftersom satellitstationen i Longyearbyen redan är ansluten till det norska fastlandet kommer denna förlängning att ge Ny Ålesund snabb internettillgång. Beställare är UNINETT, en organisation som tillhandahåller kommunikationslösningar till universitet, forskningsinstitut och högskolor i Norge.

Ett annat projekt gäller kommunikation mellan oljeplattformar i Nordsjön. Global Marine ska också använda Nexans fiberoptiska kablar i den pågående utbyggnaden av bredbandsnätet till avsides belägna orter i den skotska regionen Highlands och på de skotska öarna. Detta projekt samfinansieras av Skottlands regering, Highlands and Islands Enterprise, Broadband Delivery UK och BT.

Ragnar Vogt, ansvarig för specialprojekt inom Hybrid Underwater Cables på Nexans Norway AS, kommenterar kontraktstilldelningen:
– Detta kontrakt är ett resultat av mer än ett års grundlig planering och samarbete mellan Global Marine och Nexans, och det stärker vår position som en ledande leverantör av oförstärkta fiberoptiska sjökablar.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com