Airbus utser Nexans till huvudleverantör av kabel de kommande fem åren

Nexans mångåriga samarbete med Airbus förlängs ytterligare i och med att Nexans tilldelats ett femårigt globalt kontrakt om leverans av cirka 130 000 km specialkablar, bland annat kopplings-, el- och datakablar samt brandsäkra kablar

2014-03-25 – Airbus väljer Nexans innovativa kabelteknologi. Enligt ett nytt femårigt globalt leveranskontrakt, värt cirka 200 miljoner euro, ska Nexans utveckla, tillverka och leverera runt 130 000 km specialkablar till Airbus moderna flygplansserier, från det mindre A320 Neo och A350-serien till dubbeldäckaren A380 som är Airbus flaggskepp.

Airbus utser Nexans till huvudleverantör av kabel de kommande fem åren Det nya globala leveranskontraktet, som bygger på Nexans nu 20 år långa samarbete med Airbus, omfattar leverans av kopplings-, el-, data- och brandsäkra kablar motsvarande cirka 95 procent av alla kablar som behövs i ett flygplan. Den exakta mängden kablar i varje flygplan varierar mellan 200 km och 600 km beroende på flygplansmodell och specifikation.

För Airbus är viktbesparing en högprioriterad faktor, och ett av skälen till att Nexans tog hem kontraktet var vår innovativa lösning med lättare kabelkonstruktioner som håller samma höga säkerhet, prestanda och driftsäkerhet som tidigare.

Förutom att utveckla kabelkonstruktionerna för Airbus har Nexans också lanserat ett antal innovativa lösningar i sin logistik- och resursplanering. Ökad flexibilitet och snabbare omställningar bidrar till att Nexans kan klara punktliga leveranser även med mycket snäva tidplaner nu när Airbus ökar sin produktion från 2015 och framåt. Detta kräver noggrann samordning och planering mellan de Nexans-anläggningar i Frankrike, Marocko och Nordamerika som tillverkar flygplanskabel.

– Vi är mycket glada över att kunna fortsätta vårt samarbete med Airbus i detta nya globala leveranskontrakt som befäster Airbus förtroende för Nexans som en viktig aktör i flygplanskabelsektorn, säger Yvan Duperray, Nexans försäljningschef på flygsektorsidan.
– En avgörande faktor var att Nexans innovativa flygplanskablar bidrar till att sänka vikten, men även andra faktorer som kvalitet, leveransförmåga och logistik spelade en viktig roll. Att vi nu lägger ännu större vikt vid dessa faktorer uppmärksammades faktiskt redan tidigare i år när Nexans fick motta ”Best Improver Award” av Airbus inköpsteam vid deras årliga prisutdelning till leverantörer av elektriska produkter.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com