Nexans levererar två supraledande strömbegränsare för permanent installation i Birminghams elnät

Birminghams innovativa strömbegränsare kommer att förbättra nätets driftsäkerhet och skapa förutsättningar för energikällor som minskar koldioxidutsläppen.

2014-03-31 – Elleverantören Western Power Distribution (WPD) framtidssäkrar sitt distributionsnät i Birmingham, Storbritanniens näst största stad, genom att installera två  supraledande strömbegränsare från Nexans. Beställningen omfattar konstruktion, tillverkning och permanent installation av denna supermoderna utrustning, inklusive tillhörande ställverk. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljoner euro. Detta är Nexans tredje order från Storbritannien på supraledande strömbegränsare och den mest omfattande hittills.

Nexans levererar två supraledande strömbegränsare för permanent installation i Birminghams elnätInstallationen av denna banbrytande teknik i Birminghams elnät är en del i FlexDGrid-projektet som ska förbättra driftsäkerheten i befintliga nät och skapa förutsättningar för att öka energitillförseln från hållbara källor. Den nya utrustningen gör det möjligt för Birmingham att uppnå detta mål genom användning av mer distribuerad el eller el från förnybara källor. Detta innebär också att behovet av nya transformatorstationer minskar på många platser. FlexDGrid-projektet finansieras med 20 miljoner euro från Low Carbon Networks Fund, en nationell satsning för att minska koldioxidutsläppen.

Projektets mål är att begränsa elavbrotten, förbättra kunskapen om orsakerna och sänka felströmsnivåerna. Mätsystem kommer att installeras för att bevaka felströmsnivåerna vid tio ställverk och fem ställverk kommer dessutom att utrustas med strömbegränsningsteknik. Nexans supraledande strömbegränsare är den enda strömbegränsare som kommer att användas och den installeras i två av de fem ställverken. WPD valde den nya supraledartekniken eftersom den ger en mycket effektiv begränsning av höga strömnivåer som kan orsaka kortslutning.

Western Power Distribution satsar på supermodern teknik

Nexans’ supplies two superconducting fault current limiters for permanent use on Birmingham's distribution networkSupraledande strömbegränsare, som redan bevisat sin pålitlighet i flera distributionsnät och reservaggregat i kraftverk skyddar effektivt alla komponenter i nätet från att skadas av överbelastning vid en kortslutning. Andra viktiga fördelar är den inbyggda säkerheten, den höga effektiviteten och de låga driftskostnaderna. WPD har för avsikt att använda den nya utrustningen kontinuerligt.

Så fungerar supraledande strömbegränsare

Kärnan i strömbegränsarna består av supraledande band som kyls ner till en drifttemperatur på cirka -195 °C med hjälp av flytande kväve. Under normala förhållanden kan strömmen överföras obehindrat utan nästan något motstånd alls. Om strömnivån stiger över den kritiska nivån omvandlas det supraledande bandet på bara några millisekunder till en normal ledare med ett extremt högt elektriskt motstånd. Därefter överförs bara en exakt definierad differensström. Nexans två strömbegränsare – för transformatorstationerna på Chester Street och i Bournville – är konstruerade för en nominell ström på 1 600 A (Chester Street) respektive 1 050 A (Bournville) vid 11 kV. Om en kritisk strömnivå överskrids aktiveras strömbegränsaren omedelbart. Till skillnad från standardsäkringar, jordfelsbrytare eller pyrotekniska begränsare slås inte strömflödet ut helt, och på så sätt skyddas alla komponenter i nätet. Dessutom slås inte strömflödet på med en gång. Först när felet har rättats till och strömbegränsaren har kylts ned till sin drifttemperatur igen återgår den automatiskt till normal drift.

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Western Power Distribution i denna avancerade, permanenta installation av våra innovativa supraledande strömbegränsare i Birmingham, som långsiktigt bidrar till att förbättra elnätets driftsäkerhet i en av Storbritanniens största städer, säger Nexans teknikdirektör Jean-Maxime Saugrain.  Detta bekräftar åter igen den trend vi ser att supraledare nu snabbt tar steget från testinstallationer till kommersiella installationer i drift.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com