UK Power Networks rustar upp viktiga högspänningsnät med Nexans innovativa rörkabel

Ny rörkabel med PEX-isolering gör det möjligt att ersätta befintliga gaskablar utan att behöva gräva upp stadens gator

2014-05-14 – UK Power Networks rustar upp tre viktiga högspänningsnät i södra England med Nexans innovativa PEX-isolerade rörkablar.

UK Power Networks rustar upp viktiga högspänningsnät med Nexans innovativa rörkabel De nya rörkablarna med PEX-isolering (tvärbunden polyeten) ska ersätta befintliga gaskabelnät på 132 kV som nu behöver renoveras. Den kompakta utformningen av kabeln innebär att den kan dras i befintliga stålrör via en rad skarvställen, vilket minimerar uppgrävning av gator och störningarna för de boende i omgivningarna.

De nya rörkablarna är perfekta för markförlagda högspänningsnät eftersom de klarar ledartemperaturer på upp till 90 °C, inte kräver något hydraulsystem och är underhållsfria.

Det första nya 132 kV rörkabelnätet mellan Steyning och Worthing på Englands sydkust, som är cirka 12 km långt, har redan tagits i drift.

– Det här kontraktet bygger på tidigare samarbeten mellan Nexans och UK Power Networks, säger Philip Howell som är försäljnings- och marknadsföringschef för segmentet Transmission, Distributors & Operators Markets på Nexans UK. Vår helt nya rörkabel innebär en betydande uppgradering av befintliga nät med bättre stabilitet, lägre underhållskostnader och minimala störningar.

Kablarna tillverkas vid Nexans anläggning i Hannover, Tyskland.

UK Power Networks svarar för över en fjärdedel av den brittiska eldistributionen genom sitt nät av transformatorstationer, markkablar och luftledningar, och bidrar till att lysa upp hela London och sydöstra och östra England.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com