Nexans inrättar vetenskaplig kommitté för att stärka innovationskraften

Inrättandet av en vetenskaplig kommitté befäster Nexans föresatser att utveckla företaget genom innovation

2014-06-04 - Nexans har inrättat en ny vetenskaplig kommitté för att stärka sin innovationskraft – ett av företagets primära mål – och ytterligare differentiera sitt utbud av kabelprodukter och olika tekniker inom detta område. Kommittén inledde sitt arbete under första kvartalet i år.

Integration av ny teknik som uppfyller kundernas behov

Den vetenskapliga kommittén ska avhandla Nexans forskningsområden på sina möten. Målsättningen är både att identifiera ny teknik som kan bli intressant för Nexans kunder och att snabbt integrera dessa tekniska nyheter i nya och befintliga produkter.

Experter stöder innovationsarbetet

Den vetenskapliga kommittén består av åtta medlemmar med Jean-Maxime Saugrain, Nexans teknikdirektör, som ordförande. Generalsekreterare är Gerard Bacquet, Nexans globala forskningsdirektör.
Två namnkunniga akademiska experter har tackat ja till att ingå i kommittén.

  • Prof. Jacques Lewiner

Ordförande för RTE:s vetenskapliga råd, hedersdirektör vid Paris School of Industrial Physics and Chemistry (ESPCI), ordförande för ESPCI Georges Charpak Endowment Fund och ledamot i Académie des technologies (NATF).

  • Prof. Jean-Pierre Chevalier

Professor i industrimateriallära vid Paris National Academy of Arts and Trade (CNAM) och tidigare ledamot i OECD Nuclear Energy Agency.

I kommittén ingår även fyra representanter från Nexans som kommer att bidra med sina kunskaper om Nexans marknader. Det är cheferna för Nexans två största forskningscentra, Francis Debladis och Thomas Hähner, samt Francis Krähenbühl, VD för Nexans i Schweiz, och Pierre Kayoun, försäljnings- och marknadsföringsdirektör för högspänningsdivisionen.

– Inrättandet av denna vetenskapliga kommitté är en viktig milstolpe i vår satsning för att stärka innovationsarbetet som är en viktig framgångsfaktor för Nexans. Nexans visar dagligen sin förmåga att utveckla produkter som uppfyller kundernas behov, och den nya kommittén kommer att bidra till att stärka den framtida produktutvecklingen, säger Jean-Maxime Saugrain, Nexans teknikdirektör och ordförande i den vetenskapliga kommittén.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com