Första av fyra umbilicalkablar ”Statoil standard” levererade av Nexans

Nexans har levererat den första av fyra avtalade umbilicalkablar till Statoils olje- och gasprojekt på den norska kontinentalsockeln

2014-06-18 - Olje- och gasutvinningen på den norska kontinentalsockeln kommer att underlättas avsevärt nu när den första av de fyra ”Statoil standard-umbilicalkablar” som Statoil beställde av Nexans 2012 har levererats. Den första umbilicalkabeln installeras på Oseberg Delta-fältet i den norska delen av Nordsjön.

 ”Statoil Standard-umbilicalen” rymmer utöver elektriska och fiberoptiska kablar även hydrauliska och kemiska ledningar. De standardiserade tekniska och administrativa procedurerna som utvecklats under Oseberg-projektets gång kommer att spara tid, kostnader och material både under genomförandet av detta projekt och andra pågående och framtida projekt.

I december 2012 fick Nexans ett kontrakt av Statoil om att leverera statiska och dynamiska umbilicalkablar till tre utbyggnader på den norska kontinentalsockeln: Oseberg Delta-fältet i Nordsjön, Snøhvit-gasfältet i Barents hav och Smørbukk Sør i Norska havet. Under hösten 2013 utökades kontraktet till att även omfatta leverans av umbilicalkablar till gasfältet Gullfaks-Rimfaksdalen. Totalt kommer Nexans att leverera runt 50 kilometer statiska och dynamiska umbilicalkablar.

– Under Oseberg-projektets gång har vi tagit fram en ”paketlösning” anpassad speciellt till Statoils administrativa och tekniska krav. När det gäller administration och entreprenad har vi utvecklat standardrutiner och kostnadseffektiva lösningar som även kan användas i kommande projekt, berättar Nexans projektledare Liv Molvik Lundegaard.

 Umbilicalkablarna tillverkas i Nexans fabrik i Halden, Norge.

Om Oseberg-, Snøhvit-, Smørbukk- och Gullfaks-/Rimfaksdalens olje- och gasfält:

På Oseberg-fältet 150 km väster om Bergen har Statoil producerat olja och gas sedan 1988.

Snøhvit är det första offshore-fältet som blev utbyggt i Barents hav.  Projektet har inga ytinstallationer så naturgasen transporteras direkt till land för kondensering och därefter export från det som är Europas första anläggning i sitt slag och världens nordligaste gaskondenseringsanläggning. Varje dag transporteras naturgas som vätska och kondensat en sträcka på 143 kilometer till Melkøya i Hammerfest genom en rörledning på havsbotten.

Smørbukk Sør-fältet är en del av Åsgard-området på Haltenbanken i Norska havet. Oljeproduktionen (från P- och S-jiggarna) och gasinjicering (till R-jiggen) inleddes i juni 1999 till Åsgard A som är ett flytande produktions- och lagringsfartyg (FPSO). Smørbukk Sør-förlängningen, vars utvinningsbara reserver uppskattas till 16,5 miljoner fat, kommer att öka fältets livslängd med flera år.

Huvuddelen av Gullfaks-fältet ligger i norra delen av norska Nordsjön.  Fältet har byggts ut med tre stora produktionsplattformar i betong: På Gullfaks A-plattformen inleddes produktionen 1986, följt av Gullfaks B och Gullfaks C 1988 respektive 1989. Producerad olja lastas direkt på tankfartyg på fältet medan den producerade gasen leds i rör till Kårstø gaskraftverk norr om Stavanger, och därefter vidare till den europeiska kontinenten.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com