Nexans nyrenoverade kabelfartyg lämnar Norge lastat med världens längsta treledar-sjökabel

Kabeln ska användas för en ny 100 MW kraftledning mellan Ibiza och Mallorca. Med sina 119 km är detta världens längsta PEX-sjökabel med trefas och väger nästan 7 000 ton. Nexans eget kabelfartyg, C/S Nexans Skagerrak, har nu genomgått en rejäl upprustning för att kunna frakta och installera kabeln.

Nexans Skagerrak2014-10-30

Ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och minskade utsläpp

Red Eléctrica de España (REE), som driver och äger det spanska kraftnätet, är beställare av kabellänken till ett värde av 90 miljoner euro. Den ska läggas mellan Ibiza och Mallorca och är sista etappen i ett projekt för att förbinda de baleariska öarna med det spanska fastlandet. Syftet är att ge öarna en mer pålitlig, energieffektiv och miljövänlig strömförsörjning.

Den 119 km långa kabeln, designad, tillverkad och installerad av Nexans, har PEX-isolering av modernaste slag. Den kommer att sätta två världsrekord: som längsta högspända växelströmskabel (132 kV) med tre ledare och med ett installationsdjup på 800 meter. Kabeln blev spolad från specialfabriken för sjökabel i Halden, Norge, och över på fartygets svängskiva till en höjd av sju meter och en diameter på 29 meter. Fartyget har nu kurs på Medelhavet där kabeln kommer installeras och driftsättas under 2015.

Kapacitet motsvarande elbehovet i två mindre städer

Under loppet av ett års produktion har Nexans eget högspänningslaboratorium utfört nästan 100 tester av olika längder och prover. Kabeln har också testats med en effekt tillräcklig för att förse 60 000 hushåll med el – motsvarande förbrukningen i två mindre städer. Kabelns enorma längd ställde stora krav på en del processer eftersom till synes små variationer ger stora utslag på så långa längder.

– För Nexans var det en stor utmaning med denna rekordlånga kabel i ett stycke, säger Dirk Steinbrink, chef för Nexans högspännings- och sjökabeldivision. Än så länge har allt gått enligt plan och kabeln klarade sluttestet, Factory Acceptance Test (FAT). Vi är glada över att vara igång med leverans- och installationsfasen.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com