Results of impairment tests of certain assets for the financial year 2014

Recognition of an impairment of € 197 million (with no cash impact)

Paris, January 22, 2015. In the context of the preparation of the consolidated accounts, the Group carried out impairment tests of assets. In accordance with IFRS accounting standards, these tests are based on the comparison between the value recorded in the balance sheet and the fair value, based on discounted future cash flows.

Impairment of some cash-generating units reflects the deteriorating situation of the macroeconomic and financial environment in 2014, particularly in the second half for the countries and businesses concerned. It reflects in particular the impact of the drop observed on oil and raw material prices and, in addition, political developments in some countries.

Following review of the statutory auditors and of the Account and Audit Committee, the Board of Directors, at its meetings this week, consequently approved the proposal to record in its 2014 financial statements, an accounting impairment of € 197 million, as follows:

  • Brazil: € 40 million
  • Nexans AmerCable: € 80 million
  • Australia: € 66 million
  • Russia: € 11 million

This adjustment in asset values will have a negative impact of the same magnitude on Nexans Group’s net income in 2014. It will be neutral on the Group's cash position as well as on its operating margin. The Company will announce its 2014 results on February 13, 2015: the Company is of the view that the financial analysts’ consensus as of January 21, 2015 for Nexans’ operating margin for the years 2014 and 2015 reflects a reasonable vision.

 

Consensus as of January 21, 2015 is available on the Group’s corporate website: please click here

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com