Nexans utrustar Bombardiers tåg i Queensland, Australien, med kablar ur FLAMEX®-sortimentet

Nexans har tilldelats ett kontrakt av Bombardier Transportation för leverans av låg- och mellanspänningskablar till Queensland New Generation Rollingstock-projektet

2015-03-18 – Regionaltåg i Australien kommer att köras med Nexans kablar efter att Nexans tilldelats ett kontrakt av Bombardier Transportation som ska förnya tågflottan i Queensland-regionen. Nexans kommer att leverera flera olika låg- och mellanspänningskablar för rälsfordon ur FLAMEX®-serien till 75 eldrivna sexvagnars tågsätt (EMU).

FLAMEX®-kablar

Kontraktet innebär att Nexans ska tillverka och leverera kraft-, styr- och datakommunikationskablar med lågspänning samt mellanspänningskablar för drivmotor- och transformatorapplikationer. Nexans fick kontraktet efter en anbudsprocess där Nexans presenterade en detaljerad produktions- och leveransplan i linje med Bombardiers övergripande projektplan.

Kablarna, på 300 V–3600 V, uppfyller EN- och brandsäkerhetsnormer. Nexans FLAMEX®-kablar är brandsäkra och giftfria. Kablarna kommer att tillverkas i Frankrike och Tyskland och därefter transporteras till Bombardiers anläggning i Indien. Installationen påbörjas i januari 2015 och fortsätter fram till slutet av 2017.

Nexans utrustar Bombardiers tåg i Queensland, Australien, med kablar ur FLAMEX®-sortimentet De nya tågen kommer att ersätta en åldrande flotta och utöka den existerande flottan med 30 procent för att tillgodose den växande efterfrågan på offentliga färdmedel i Queensland-regionen.

– Tilldelningen av detta kontrakt stärker Nexans ställning i Australien och Asien som ledande inom rälsfordonkablar. Nexans är mycket glada över att få samarbeta med Bombardier i detta projekt för att öka driftsäkerheten och kapaciteten, säger François Renier, Nexans chef för rälsfordonssegmentet.

– Vi sökte en partner som hade kapacitet att leverera alla kablar till de eldrivna tågen med kort leveranstid, säger Manish Shah, inköpschef på Bombardier Transportation India.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.