Elia väljer Nexans beprövade kabelsystem för Stevin-projektet som ska förstärka Belgiens högspänningsnät

Stevin-projektet har som mål att bygga ut kraftnätet (380 kV) mellan Zomergen och Zeebrygge. Denna nätutbyggnad är nödvändig för att säkra Belgiens framtida elförsörjning, särskilt i kustregionen.

2015-03-24 - Elia, den belgiska stamnätsoperatören, kommer att förlita sig på Nexans EHS-kraftkablar i det omfattande Stevin-projektet som ska stärka Belgiens högspänningssystem. För detta projekt ska Nexans tillverka, leverera och installera cirka 60 km 380 kV kraftledningar med extra hög spänning (EHS) samt svara för tillbehör och på platsen-service.

Elia selects Nexans’ proven cable expertise for Stevin project to reinforce Belgium’s high voltage grid

Elia, en viktig aktör på energimarknaden och i det integrerade kraftnätet på europeisk nivå, har startat Stevin-projektet för att utöka och stärka det belgiska högspänningsnätet. Konstruktionen av denna omfattande länk med kapacitet på 3 000 megawatt (MW) är nödvändig för Belgiens elförsörjning, särskilt i kustregionen.
De fyra främsta fördelarna är att projektet förbättrar strömförsörjningen till Västflandern och underlättar fortsatt ekonomisk utveckling i den strategiska tillväxtregionen i och runt Zeebrygges hamn, möjliggör anslutning av decentraliserad elproduktion (vindkraft, solkraft och andra hållbara energislag) i kustregionen, möjliggör transmission av havsbaserad vindkraft till land och till den inhemska marknaden, samt möjliggör genomförandet av en ytterligare förbindelse mellan de belgiska och engelska kraftnäten via den projekterade NEMO-länken.
Av hänsyn till miljön har man beslutat att markförlägga delar av länken norr om staden Brügge. Den kommer att bestå av fyra parallella ledningar längs en sträcka på cirka 10 km och kommer att använda en 380 kV PEX-kabeldesign med en kopparledararea på 2 500 mm2. En tredjedel av de levererade kablarna kommer att vara utrustade med integrerade fiberkablar för värmeövervakning. Eftersom länken även ska korsa en kanal (Boudewijnkanalen) kräver detta unika projekt även specialutvecklade installationsmetoder och kablar för att installera delar av 380 kV ledningen i tunnlar, ett område som Nexans har lång erfarenhet av. Installationsarbetet ska enligt planerna starta i början av 2016.

Elia har även tilldelat Nexans tre andra större infrastrukturprojekt för att stärka det belgiska högspänningsnätet. Projekten gäller förbindelserna Schoondaele–Sint Baafs Vijve i Gent-regionen, Lillo–Ketenisse i Antwerpens hamnområde och Gilly–Montignies i Charleroi- regionen. Nexans ska tillverka, leverera och installera totalt 39 km 150 kV PEX-isolerade aluminiumkablar med en ledararea på 2 000 mm². En tredjedel av dessa kablar kommer att vara utrustade med fiberkablar för värmeövervakning. Installationsarbetet för dessa tre förbindelser är planerat till första kvartalet 2015.
– Vi är mycket glada över att ha vunnit detta stora kontrakt för Stevin-projektet som ytterligare stärker vår mångåriga relation med Elia som en partner för Belgiens stamnätsutbyggnad, kommenterar Philippe Gastineau, Nexans Executive Vice President Land High Voltage.

 

Elia-koncernen och Nexans är medlemmar i den europeiska organisationen Friends of the Supergrid.

 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Elia

Elia Group består av Elia Transmission i Belgien och 50Hertz Transmission i norra och östra Tyskland. Elia äger 60 % av aktierna i 50Hertz Transmission som är en av de fyra tyska stamnätsoperatörerna. Med 1 900 anställda och ett transmissionsnät omfattande cirka 18 300 km högspänningsledningar och 30 miljoner brukare, är Elia Group en av Europas fem största kraftnätsoperatörer. Koncernen erbjuder effektiv, pålitlig och säker krafttransmission från generatorer till eldistributörer och större industrikunder, och hanterar även import och export av el från och till angränsande länder. Koncernen är en nyckelaktör när det gäller utveckling av den europeiska elmarknaden och integration av förnybara energislag. Förutom sin kraftnätsverksamhet i Belgien och Tyskland erbjuder Elia konsult- och tekniktjänster till andra företag. Koncernen drivs under den juridiska enheten Elia System Operator, ett börsnoterat företag vars största aktieägare är ett kommunalt holdingbolag, Publi-T.

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.