Nexans’ 2014 Registration Document - Mixed Shareholders’ Meeting of May 5, 2015

Paris, on March 30, 2015 – The 2014 Registration document has been filed with the AMF (Autorité des Marchés Financiers) on March 27, 2015. It is available to the public in accordance with applicable laws and can be downloaded on Nexans website (www.nexans.com/rd2014) and on the AMF website (www.amf-france.org).

This Registration Document includes the annual financial report 2014, the Chairman’s report in accordance with the article L.225-37 paragraph 6 of the French Commercial Code, on corporate governance and on internal control and risk management procedures together with the statutory Auditors’ reports and the information related to their fees.

 

The Mixed Shareholders’ Meeting will be held on Tuesday May 5, 2015 at 3.00 p.m., at Palais des Congrès, Auditorium Havane (2, place de la Porte Maillot, Paris 17th).

The notice of this meeting was published this day on the official journal (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires). It includes the draft agenda and draft resolutions as well as the conditions for participating and voting at the Meeting. This notice will be available online on the website www.nexans.com/2015asm

A detailed presentation of the resolutions submitted to the shareholders is provided in the Report of the Board of Directors, available at the same Internet section.

The other documents and information related to this Shareholders’ Meeting will be made available to shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

 

 

Financial calendar

  • April 28, 2015: 2015 First-Quarter Financial Information
  • May 5, 2015: Annual Shareholders' Meeting
  • July 29, 2015: 2015 First-Half Results

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Laura Duquesne Investor Relations
Tel + 33 (0)1 73 23 84 61
laura.duquesne@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.