Shanghais lokala elnät förstärks med Nexans kablar för extra hög spänning (EHS)

Nexans 500 kV PEX-kablar kommer att användas för att förstärka Shanghais lokala elnät

2015-04-09 – Vid utbyggnaden av Shanghais stamnät kommer man att använda nya 500 kV PEX-kablar (tvärbunden polyeten) som levereras från Nexans. Kontraktet är värt 23 miljoner euro och beställare är Shanghai Municipality Electric Power Company (SMEPC), ett dotterbolag till State Grid Corporation of China (SGCC). Nexans ska enligt detta kontrakt leverera 45 km avancerade PEX-kablar samt tillbehör.

Shanghai’s intra-city underground cable network to be reinforced with Nexans’ Extra High Voltage cablesDen nya kraftledningen mellan de två distrikten Baoshan och Yangpu blir Nexans andra installation av en 500 kV PEX-ledning i Shanghai. Nexans ska konstruera, tillverka och installera en 15 km lång ledning i en underjordisk tunnel som förbinder Yanghangs och Hongyangs transformatorstationer.

Detta blir Nexans fjärde 500 kV-projekt i Kina. År 2009 levererade Nexans 51 km PEX-kabel som en del av Shibo-projektet som drevs av SMEPC och en 9,4 km lång PEX-kabel till ERTAN:s vattenkraftprojekt i Guandi. Nexans levererade även en liknande ledning (20 km) som en del i Haidian-projeket i Beijing år 2014.

Shanghai’s intra-city underground cable network to be reinforced with Nexans’ Extra High Voltage cables

Philippe Gastineau, chef för Nexans Land High Voltage, kommenterar avtalet:
Detta nya kontrakt i Shanghai stärker Nexans ställning som ledande systemleverantör av 500 kV-kablar för uppgradering av stadselnät. Vi samarbetade med SMEPC i Shibo-projektet och ser fram emot att få fortsätta detta samarbete.

Hongyang-projektet ska enligt planen vara klart i slutet av 2016.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.