Statoils kompressoranläggning på Gullfaksfältet får ström via umbilicaler från Nexans

Nexans kraftumbilicaler kommer att förse två kompressorstationer med el. Dessa är placerade på havsbotten på Gullfaksfältet utanför Norges kust

2015-04-13 – Det Statoil-drivna Gullfaksgasfältet i Norska sjön kommer att använda Nexans umbilical-design som kombinerar kraft-, hydraulik- och fiberoptiktjänster i samma ledning. Kablarna levererades till Statoil den här månaden.

Gullfaks - sailing away-01 w225Gaskompressorstationen kommer att installeras på havsbotten på satellitfältet Gullfaks Sør, 15 km från Gullfaks C-plattformen. Därigenom utökas den totala gasutvinningen med 22 miljoner fat.

Kablarna kommer att överföra kraft till två 5 MW gaskompressorer på 135 meters djup. Stationen, med en vikt av 650 ton, kommer att placeras i en skyddande struktur på 420 ton, och hantera ett genomflöde av 10 miljoner kubikmeter per dag.

Komprimering på havsbotten blir nödvändig när reservoartrycket sjunker under en kritisk nivå och minskar gasproduktionen. Genom att komprimera gasen på havsbotten ökas trycket i rörledningarna. Gasen flyter snabbare och större volymer kan utvinnas från fältet, vilket både ökar produktionen och förlänger fältets livslängd.

Gullfaks - sailing away-02 w225Gullfaks-fältet ligger 16 mil väster om Sognefjorden i Norge. Gaskompressor-stationen är den andra i sitt slag i världen, och i fjol levererade Nexans umbilicaler till den första havsbottenplacerade kompressorstationen på Åsgards gasfält som också drivs av Statoil. Våtgaskomprimering på havsbotten är lämplig för små och medelstora fält på grund av den kompakta storleken på kompressorn. Lösningen kan installeras på nya och existerande fält och skapar möjligheter att utveckla fält i Arktis och andra djuphavsregioner.  

Vi är stolta över att ha en ledande ställning inom detta teknikområde, säger Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President of High Voltage & Underwater Cable Business på Nexans. Det mångåriga samarbetet mellan Statoil och Nexans har varit viktigt för att uppnå dessa tekniska framsteg.

Kompressorstationen på Gullfaks kommer att tas i drift senare i år.

 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.