Nexans levererar statisk umbilical till Statoils CO2-injiceringsprojekt på Snøhvit-fältet utanför Norska kusten

Nexans har levererat en umbilical till Snøhvit-fältet i Norge som en del av ett kontrakt med Statoil värt 45 miljoner euro

Skagerrak lämnar Halden 2015-05-07 Statoils gasfält Snøhvit, det största industriella projektet utanför Norges norra kust, utrustas med Nexans statiska umbilicalkabel. Den ska förse projektet med hydraulik, elektricitet och fiberoptik för applikationer på havsbotten. Utbyggnaden av Snøhvit-projektet innebär att ytterligare en källa tas i bruk genom en ny undervattensram för CO2-insprutning och ska även förbereda gasproduktion från befintliga jiggar. Den nya umbilcalkabeln från Nexans kommer att läggas mellan en befintlig distributionsenhet och en ny undervattensram.
CO2-umbilicalkabeln till Snøhvit-fältet är den tredje leveransen i ett kontrakt från december 2012 mellan Nexans och Statoil värt 45 miljoner euro. Kontraktet gäller standardiserade umbilicalkablar till den norska kontinentalsockeln.
 

Det är Nexans specialfabrik i Halden, Norge, som har tillverkat den aktuella umbilicalkabeln till Snøhvit enligt Statoils nya specifikationer. Detta ger en konsekvent och kostnadseffektiv lösning för enklare och snabba utbyggnadsprojekt, till exempel anslutningar till befintlig infrastruktur eller andra typer av olje- och gasprojekt offshore. Snøhvits CO2-umbilical, som installeras på cirka 300 meters djup, är tillverkad av standardkomponenter med vissa mindre justeringar.

Snøhvit är både det första offshorefältet i Barents hav och det första fältet på havsbotten vars funktioner styrs från en anläggning på land utan ytinstallationer. Projektet avser transport av naturgas till land för kondensering och därefter export av naturgas (LNG).

 

Nexans har samarbetat med Statoil i Norge i många år. 2005 levererade vi till exempel huvudumbilicalen och förgreningsumbilicaler till Snøhvit-fältet. Huvudumbilicalen är med sina 145 000 meter fortfarande världens längsta umbilicalkabel i ett stycke. Den framgångsrika leveransen av den senaste CO2-umbilicalen till Snøhvit befäster än en gång vår förmåga att utföra standardiserade och förenklade leveranser till havsbaserade projekt, säger Dirk Steinbrink, Nexans chef för High Voltage & Underwater Cable Business.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.