Meyer Werft sjösätter sitt senaste kryssningsfartyg Norwegian Escape utrustat med Nexans SHIPLINK®-ombordkablar

Hela Nexans sortiment av låg- och mellanspänningskablar har använts ombord på Norwegian Escape, Meyer Werfts senaste lyxkryssare, som nu lämnar varvsdockan.

2015-11-04 – Norwegian Escape, ett lyxkryssningsfartyg byggt på varvet Meyer Werft i Tyskland, har nu sjösatts utrustat med 2 400 km av Nexans kraft-, instrumenterings- och styrkablar. Leveransen av Nexans SHIPLINK®-kablar ingår i ett flerårskontrakt med fartygsvarvet.

Meyer Werft sjösätter sitt senaste kryssningsfartyg Norwegian Escape utrustat med Nexans SHIPLINK®-ombordkablarNexans tyska dotterbolag i Mönchengladbach svarade för leveransen av lågspända kraft-, instrumenterings- och styrkablar samt mellanspända kraftkablar.

Kablarna är tillverkade av halogenfria material för att vara brandbeständiga och utveckla så lite rök som möjligt vid en eventuell brand. Kryssningsindustrin har ambitionen att förbättra säkerheten ombord och Nexans kabellösningar uppfyller de stränga kraven på brandsäkerhet för kryssningsfartyg.

Kryssningsfartyget är nästan 326 meter långt och har en kapacitet på 4 200 passagerare fördelat på 2 100 hytter. Norwegian Escape, som ska drivas av Norwegian Cruise Line, är det första i fartygsklassen Breakaway PLUS. Detta innebär ytterligare ett däck jämfört med tidigare klasser, vilket ger plats för mer underhållning för passagerarna och också ett ökat dataflöde med viktig information. Fartyget kommer också att överträffa de gällande miljönormerna vad gäller utsläppsgränser.

Sven Smid, huvudansvarig för kabelinköp på Meyer Werft säger i en kommentar:
– Vi är mycket glada över att ha sjösatt ytterligare ett fartyg med Nexans hjälp. Nexans förstår behoven i våra projekt.

– Samarbetet med Meyer Werft startade redan för 25 år sedan. Alla på Nexans är mycket stolta över att se resultatet av vårt samarbete, tillägger Stéphane Mortelette, ansvarig för Shipbuilding-segmentet på Nexans.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.