Nexans bidrar till att öka vindkraftpotentialen i Rumänien

Nexans ska leverera 140 km ledarkablar för höga temperaturer – för transport av förnybar energi från EnergoBits nya vindpark, Babadag III

2015-12-09EnergoBits vindpark Babadag III i Rumänien, med en kapacitet på 30 MW, kommer att överföra energi till stamnätet med hjälp av 140 km ledarkablar för höga temperaturer och tillbehör från Nexans.

Nexans bidrar till att öka vindkraftpotentialen i Rumänien

Den befintliga ledningen på 110 kV, Babadag-Tulcea Vest, har inte tillräcklig kapacitet för kraftöverföringen från EnergoBits nya vindpark. Nexans ACSS/TW BRANT-ledare för höga temperaturer kommer att dubblera överförings¬kapaciteten utan att öka den mekaniska påfrestningen. Uppgraderingen av ledaren längs den 44 km långa luftledningen ger vindparken möjlighet att koppla ihop sig med befintliga kraftnät, minimera kostnaderna och maximera effektiviteten.

Med en kapacitet på 194 MVA kan den nya kraftledningen överföra 63 procent mer ström jämfört med det befintliga systemet vid samma driftstemperatur. ACSS-ledarna möjliggör även en minskning av strömvärmeförlusten med 16 procent vid samma kapacitet som det befintliga ACSR-systemet.

Nexans bidrar till att öka vindkraftpotentialen i RumänienStefan Gadola, koncernchef för EnergoBit S.A. kommenterar:
– Skälet till att vi valde att samarbeta med Nexans var att de har lång erfarenhet av att leverera servicekomponenter till sektorn för vindkraft och förnybar energi. Nexans är dessutom känt för sin tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet.

– Vårt samarbete med EnergoBit började för tio år sedan och Nexans gläds åt att få arbeta tillsammans med EnergoBit i ännu ett projekt, inte bara för att tillgodose Babadag III:s behov utan även för att bidra till ökad energisäkerhet i Rumänien, tillägger Cyprien Federspiel, chef för Sales & Marketing Land High Voltage på Nexans.

Vindparken Babadag III är belägen i Dobrogea i sydöstra Rumänien. Ledarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Elouge, Belgien.Vindparken Babadag III är belägen i Dobrogea i sydöstra Rumänien. Ledarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Elouge, Belgien.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.