Nexans utsedd till leverantör av sjökablar till Lofotkrafts projekt för att stärka elnätet

Nexans ska leverera 170 kV PEX-sjökablar som ska höja spänningskapaciteten i tre norska fjordar

2016-01-25 – Genom ett kontrakt värt 4,6 miljoner euro har LofotKraft AS ännu en gång gett Nexans i uppdrag att leverera och installera 170 kV PEX-kablar. Den här gången gäller kontraktet uppgradering av de befintliga systemen i tre fjordar: Gimsøystraumen, Nappstraumen och Flakstadpollen. Syftet är att förbättra strömförsörjningen till invånarna i den norska ögruppen Lofoten. Ordern omfattar även uppgradering av den aktuella nätkapaciteten från 66 kV till 132 kV.

Nexans utsedd till leverantör av sjökablar till Lofotkrafts projekt för att stärka elnätet

Lofotkraft AS kommer att uppgradera sjökablarna i de tre fjordarna för att öka livslängden och lösa problemen med otillräcklig överföringskapacitet. Nexans Norway ska leverera PEX-kablar på 170 kV samt omkopplingspunkter, termineringar och reservkopplingar för reparationer.

Projektet startar i januari 2016, med leverans av sjökabeln planerad till våren 2017 från Nexans anläggning i Halden, Norge.

Nexans firade nyligen 100-årsjubileum i Norge där verksamheten började 1915 som Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker. Koncernen har under denna tid levererat över 1 500 sjökabelprojekt som sammantaget bidragit till över 50 procent av världens kraftöverföring.

Tom Skattum, projektledare på Nexans Norway kommenterar:
– Vi gläder oss åt att återigen få samarbeta med Lofotkraft AS och fortsätta vårt nu 50-åriga samarbete. Uppgraderingen av elnätet innebär att vi förutom att höja kapaciteten också ökar redundansen, med en säkrare strömförsörjning till Lofotsborna som resultat.

Bjørn Harald Vian på Lofotkraft AS tillägger:
– Vid tilldelningen av kontraktet gjorde vi en allmän bedömning av kriterierna pris, projektgenomförande, kvalitet och HSE (hälsa, säkerhet och miljö). Vidare värderades Nexans erfarenhet och specialistkompetens inom sjökablar högt. Förutom att Nexans är kostnadseffektiva har vi positiva erfarenheter av tidigare samarbeten med Nexans när det gäller service, svarstider och certifieringar.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.