Statoil har utsett Nexans till leverantör av kablar till världens första flytande vindkraftspark

2016-02-03 – Statoil har gett Nexans i uppdrag att leverera statiska och dynamiska kablar och tillbehör till världens första flytande vindkraftspark, Hywind Park. Nexans kablar har redan testats vid en provanläggning i Norge som varit i drift sedan 2009. Nexans har nu fått ett nytt kontrakt av Statoil värt cirka 10,2 miljoner euro för leveranser till den nya vindkraftsparken, Hywind Scotland Pilot Park. Uppdraget är att leverera kablar till platsen som ligger 30 kilometer utanför Aberdeenshires kust.

Statoil har utsett Nexans till leverantör av kablar till världens första flytande vindkraftparkOffshore-kabelsystemen kommer att vara testade, förseglade, anslutningsklara och levereras i beställda längder färdiga för installation. Kablarna kommer att testas och tillverkas på Nexans norska anläggning i Halden och leveransen ska vara slutförd i slutet av 2017.

Denna flytande pilotpark, med en kapacitet på 30 MW, kommer att bestå av fem vindturbinsgeneratorer. Dessa är kopplade till parkens interna kabelnät och strömmen överförs sedan till Peterhead på skotska kusten via en exportkabel. Projektet syftar till att, med Nexans hjälp, demonstrera tekniska förbättringar, installation och drift av flera flytande vindturbiner, samt undersöka hur kostnadseffektiv parkkonfigurationen är.

Dirk Steinbrink, Nexans chef för High Voltage & Underwater Cable Business, säger:
– Det här projektet är ett lysande exempel på att Nexans banbrytande teknik för havsbaserade vindkraftverk skapar nya möjligheter till förnybar energiproduktion. Kontraktet befäster Nexans som ledande innovatör inom offshore-vindkraft sedan vi konstruerat specialkablar både till det inledande pilotprojektet och den nya pilotparken i Skottland. Vi är stolta över samarbetet med Statoil när de nu ska hjälpa skotska regeringen att nå sitt mål om 100 procent förnybar energi till 2020.

Hywind-projektet ska producera grön el till runt 20 000 hushåll, och efter en inledande testperiod på två år bana väg för större flytande vindparker på andra platser. 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.