Nexans levererar supraledande kabel till Chicagos elnät

Nexans har som utvald kabelleverantör fått en order på en supraledande testkabel från AMSC som en del i ett projekt för att bygga upp ett mer robust elnät i Chicago, USA.

2016-02-09 - Nexans har fått i uppdrag att konstruera och tillverka en högtemperatursupraledare (HTS) med mellanspänning för AMSC (American Superconductor), inklusive termineringar och en skarvenhet, som en del i Resilient Electric Grid-projektet i Chicago.

Supraledare med mellanspänning

Efter framgångsrikt test av denna kvalificeringskabel är planen att koppla ihop transformatorstationer i Chicagos centrum med HTS-kablar. Målsättningen är att bättre skydda stadens elnät vid extrema vädersituationer eller andra katastrofer. Projektet ingår i det program som USA:s departement för inrikessäkerhet initierat för ett mer stabilt och robust elnät.

Alla kabeltester kommer att utföras i Nexans anläggning i Hannover, Tyskland, där det finns specialutrustning för provning av supraledare i elnät.

Nexans har genomfört liknande projekt tidigare, till exempel AmpaCity som gällde leverans och installation av en kilometerlång HTS-kabel för mellanspänning till Essen i Tyskland. Essens supraledarsystem har fungerat bra i snart två år och befäster Nexans förmåga att leverera kablar till tätorts- och cityprojekt, vilket kan vara förenat med svårigheter på grund av platsbrist och en hög, koncentrerad efterfrågan på el. I Chicago får Nexans än en gång tillfälle att visa på värdet med supraledarkablar i stadsområden. Planen är att utöka användningen av supraledarlösningar i hela Nordamerika.

Frank Schmidt, chef för affärsområde Supraledning på Nexans, säger:
– Projektet i Chicago är ett kvitto på Nexans förmåga att erbjuda lösningar för komplexa strömförsörjningsprojekt i stadsmiljöer. Efter det framgångsrika AmpaCity-projektet i Europa, där vi bevisat att HTS-kablar är klara för marknaden, är Nexans väl rustat för att utöka denna affärsgren och erbjuda supraledare till fler stadsbaserade projekt i Europa och Nordamerika. 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.