Nexans utsedd till huvudleverantör av kablar till TOTALs djuphavsplattform Egina

Samsung Heavy Industries har gett Nexans i uppdrag att leverera kablar som ska säkra kraftförsörjningen till det flytande produktions- och lagringsfartyget (FPSO) på oljefältet Egina.

2016-02-15 – Nexans har utsetts till ensam leverantör av all kabel till Samsung Heavy Industries (SHI) som är totalentreprenör för TOTALs produktions- och lagringsfartyg (FPSO) på oljefältet Egina. Kontraktet som Samsung Heavy Industries tilldelats av TOTAL är värt 2,8 miljarder euro och det största hittills för ett FPSO. Projektet omfattar över 2 200 km kraft-, instrumenterings- och styrkablar som ska betjäna den flytande oljeplattformen 13 mil utanför Nigerias kust.

Nexans utsedd till huvudleverantör av kablar till TOTALs djuphavsplattform EginaEgina-oljefältet ligger på 1 750 meters djup och TOTAL kan bidra med värdefull och omfattande erfarenhet av djuphavsprojekt i Guineabukten.

Kablarna är specialkonstruerade för att förhindra gasläckor, vilket gör dem säkrare i lättantändliga eller mycket riskfyllda miljöer. Detta innebär att projektet uppfyller lokala brandskyddsnormer och stränga tekniska krav i IEC-standarder och för Bureau Veritas-certifiering.

Den flytande oljeplattformen kommer att drivas av TOTAL och planeras vara klar för drift från 2017. Den är 330 meter lång, 61 meter tvärsöver och 34 meter hög. Lagringskapaciteten är 2,3 miljoner fat olja. Samsung Heavy Industries ska leverera denna FPSO enligt ett totalentreprenadskontrakt omfattande konstruktion, anskaffning, färdigställande, transport och testdrift.

Benjamin Fitoussi, Nexans chef för Mellanöstern, Ryssland och Afrika med ansvar för olje- och gassegmentet säger:
– På Nexans är vi otroligt stolta över att ha blivit utvalda till kabelleverantör för detta ambitiösa projekt. Kontraktet med SHI är vårt största FPSO-kontrakt till dags dato och befäster vår expertis inom olje- och gasindustrin.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.