Chair of Nexans’ Board of Directors

Paris, February 17, 2016

 

During the Board of Directors meeting on February 17th 2016, Frédéric Vincent announced his decision to end his term as Chairman of the company and as director effective 31st March 2016 and to retire.

The Board of Directors appointed Georges Chodron de Courcel as non-Executive Chairman of the Board of Directors, effective upon Frédéric Vincent’s departure.

Georges Chodron de CourcelGeorges Chodron de Courcel will bring to the position his knowledge of the industrial world, acquired during his many directorships of large French and foreign groups, and his experience as a Senior business executive.

With this nomination, Nexans’ Board of Directors confirms its choice of a governance model separating executive responsibilities and supervision, in compliance with the code Afep Medef.

The nomination of Georges Chodron de Courcel corresponds with the Board’s desire to ensure stability for the company during the ongoing phase of operational recovery, under the direction of Arnaud Poupart-Lafarge, Chief Executive Officer, and to install complementarity in the corporate governance.

Cyrille Duval shall replace Georges Chodron de Courcel as Chairman of the Audit and Accounts Committee.

The Board of Directors thanked Frédéric Vincent for his strong personal and professional implication since the creation of Nexans. He assumed the responsibility for operational management during a particularly difficult economic period.  The Board of Directors expressed its appreciation for Frédéric Vincent’s decisive participation in putting in place the new disassociated governance of the Group and for his very positive role alongside the Chief Executive Officer for over 16 months.

Frédéric Vincent advised the Board of his decision to give up his rights under the Long Term Incentive Plans. The Board of Directors thanked Frédéric Vincent for this initiative. The Board of Directors decided not to activate the non-compete obligation and therefore not pay him the corresponding indemnity. The termination indemnity linked to his chairmanship will not be paid. Frédéric Vincent will therefore benefit solely from his pension rights. He started his career within the Alcatel Group 30 years ago, and continued with Nexans, since the creation of the Group 15 years ago.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.