Birminghams elnät nu förstärkt med Nexans supraledande strömbegränsare

Nexans strömbegränsare framtidssäkrar Birminghams elnät för att tillgodose stadens växande energibehov

2016-03-10 – Western Power Distribution (WPD) har integrerat två supraledande strömbegränsare från Nexans i Birminghams elnät. Detta är Nexans tredje projekt i Storbritannien, och bolaget har konstruerat och tillverkat båda de supraledande strömbegränsarna (12kV) till detta projekt.

Nexans levererade den första strömbegränsaren till transformatorstationen på Chester Street i slutet av 2015 och den andra till transformatorstationen i Bournville. Båda dessa är nu permanent integrerade i elnätet. Tekniken skapar helt nya möjligheter för utformningen av distributionsnät, till exempel kan man ansluta effektbrytare för att upprätthålla en stabil strömförsörjning under tiden som underhållsarbeten utförs.

Nexans supraledande strömbegränsare ingår i FlexDGrid-projektet som syftar till att förbättra kapaciteten i befintliga nät och underlätta distributionen av förnybar energi i Birmingham. Detta banbrytande projekt, med ett kontraktsvärde på 17 miljoner GBP, kommer att begränsa elavbrotten och minska koldioxidutsläppen.

Birminghams elnät nu förstärkt med Nexans supraledande strömbegränsareSupraledande strömbegränsare

Nexans strömbegränsare används redan nu på några håll i Europa. Sedan 2005 har Nexans framgångsrikt installerat tekniken på fem andra platser i Storbritannien och Tyskland, bland annat som en del av Ampacity-projektet i den tyska staden Essen. Installationen i Essen har varit i fungerande drift sedan mars 2014.

Nexans utveckling av supraledande strömbegränsare är en del i strategin att erbjuda de mest innovativa och driftsäkra lösningarna för våra framtida elnät. Strömbegränsarna skyddar effektivt alla komponenter i elnätet från att skadas av felströmmar vid överbelastning, något som är ett växande problem i dag. Dessa innovativa strömbegränsare kan också minska behovet av nya transformatorstationer.

Tekniken bygger på de fysiska egenskaperna hos det keramiska supraledande materialet som används. Materialet fungerar som en närmast perfekt elektrisk ledare utan ohmiskt motstånd, och påverkar på så sätt inte nätets funktion. Vid en felström omvandlas supraledaren på bara några millisekunder till en normal ledare med mycket högt elektriskt motstånd och sänker felströmsnivån.

– Det är mycket tillfredsställande att ha slutfört vår leverans av supraledande strömbegränsare till Western Power Distribution som nu är permanent integrerade i Birminghams elnät. Uppdraget befäster Nexans ledande ställning på marknaden för supraledarsystem för kraftnät. Detta kontrakt är helt i linje med Nexans engagemang för att fortsätta introducera denna toppmoderna, avancerade teknik för att möta världens ständigt föränderliga energibehov, säger Frank Schmidt, chef för Nexans affärsområde för supraledning.

 – Nexans proaktiva strategi innebar att vi efter att ha testat utrustningen kunde installera och driftsätta strömbegränsarna vid transformatorstationerna på Chester Street och i Bournville. Strömbegränsarna är nu på plats och vi ser fram emot att få se hur de fungerar i skarpt läge vid ett nätverksfel, säger Jonathan Berry, ingenjör på WPD som arbetar med innovativa och miljövänliga elnät.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com

About Western Power Distribution

Western Power Distribution (WPD) is the distribution network operator for the Midlands, South West England and South Wales, and is responsible for delivering electricity to approximately 7.8 million customers in the UK. WPD is not an electricity supply company and does not bill customers in the UK. Its responsibility is to distribute electricity from the point of generation to homes and businesses. WPD is owned by Pennsylvania Power and Light (PPL). PPL controls or owns about 19,000 megawatts of generating capacity in the United States, sells energy in key U.S. markets, and delivers electricity and natural gas to about 10 million customers in the United States and the United Kingdom. For further information about the low carbon projects that WPD is involved in, please visit www.westernpowerinnovation.co.uk.

http://www.westernpowerinnovation.co.uk