Invånarna i Amazonas regnskog får bredband via Nexans kablar

Nexans Norge ska leverera fiberoptiska kablar till Connected Amazon-programmet i Brasilien som ska ge fyra miljoner människor tillgång till internet

2016-04-21 – Brasiliens program för ett ”uppkopplat” Amazonas, Amazônia Conectada, kommer att använda sig av Nexans fiberoptiska sjökablar och ge fyra miljoner människor i Amazonas regnskog internetuppkoppling. Projektet omfattar totalt 7 700 kilometer kabel för att koppla ihop 52 kommuner via fem separata kabelsträckningar. På grund av den unika miljön i Amazonas kommer kablarna att dras i och under flodbäddarna.

Invånarna i Amazonas regnskog får bredband via Nexans kablarI den brasilianska internetutbyggnaden, som är ett av världens största projekt med fiberoptisk sjökabel, ska 275 kilometer av Nexans kabel installeras i flodbäddarna mellan Coari och Tefé. Det färdiga nätverket ska bestå av fem datamotorvägar: övre Negro-, övre Solimões-, Madeira-, Purus- och Juruá-floderna.
För detta projekt rekommenderade Nexans kunden att använda avancerade kablar som inte läcker ut några skadliga ämnen i det känsliga flodekosystemet, och som därmed påverkar miljön minimalt. Med Nexans kablar blir det möjligt att tillgodose de lokala behoven och samtidigt bevara det ömtåliga ekosystemet i Amazonas regnskog. De fiberoptiska kablarna från Nexans URC-1-serie uppfyller alla internationella standarder för sjökabel.
På grund av starka strömmar i floden, som förekommer hela året, kommer en flatbottnad pråm att användas som kabelläggningsfartyg. För att öka säkerheten kommer fem supportfartyg att följa den kabelläggande pråmen. I framtiden kan lokala team med specialverktyg underhålla kablarna.

Invånarna i Amazonas regnskog får bredband via Nexans kablarConnected Amazon-programmet ska ge delstaten Amazonas bredband av hög kvalitet, inte bara för att koppla upp invånarna till internet utan även för att möjliggöra telemedicin, distansutbildning och bättre samverkan mellan hälso-, säkerhets- och trafikservicefunktioner. Installationen ska genomföras med så liten effekt som möjligt på miljön.
Brasilien ligger på fjärde plats i listan över länder med flest internetanvändare  och de blir nu ännu fler med detta projekt som ger urbefolkningen och de lokala samhällena i Amazonas tillgång till internet. För bästa resultat har kablarna tillverkats av Nexans i Norge, som är specialiserat på avancerade Ethernet-lösningar, och skeppats till Brasilien för installation.
Ragnar Vogt, chef för Nexans Norge kommenterar:
– Det här projektet kommer att göra mer än att koppla upp invånarna till internet. Det bidrar till investeringar, förbättrad hälsovård och ökad tillgång till utbildning i isolerade regioner. Vi är stolta över att kunna hjälpa till att föra ut teknologin till Amazonas regnskog. Nexans ser fram emot utmaningen med att arbeta i en sådan unik miljö. För att kunna erbjuda programmet all vår expertis har Nexans medarbetare i Norge och Brasilien samarbetat för att ta till vara kunskaperna om tekniken och det lokala området.

 


[i] Källa: eMarketer, företag specialiserat på marknadsundersökningar för den digitala marknaden

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com