Nexans deltar som partner i ENSURE-projeket för utveckling av hållbara elnätslösningar

I ENSURE-projektet, som startades av tyska utbildnings- och forskningsministeriet, ska 21 företag och institutioner samarbeta för att minska kostnaderna för elnätsinvesteringar genom en kombination av lokalt och centralt producerad el.

2016-04-28– Tidigare denna månad tillkännagav den tyska utbildnings- och forskningsministern Johanna Wanka vilka projekt som valts ut som Copernicus-projekt för energiomställningen. Dessa projekt, som får medel från tyska utbildningsdepartementet, ska utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för energiomställningen.
– Målet är att 2025 kunna presentera nya energilösningar som kan användas i en stor teknisk skala – och som också kommer att gagna samhället, säger Johanna Wanka. Av alla sökanden var det ENSURE-konsortiet, där Nexans är en av projektdeltagarna, som hade det mest övertygande förslaget för utveckling av nya elnätsstrukturer.

Nexans deltar som partner i ENSURE-projektet för utveckling av hållbara elnätslösningarTillsammans med konsortiets ledare, Karlsruhe Institute of Technology och medlemmarna i ledningskommittén, RWTH Aachen, energibolaget E.ON, nätoperatören TenneT TSO GmbH och teknikföretagen Siemens AG och ABB, kvalificerade sig Nexans, tillsammans med Leibniz University of Hanover, som en projektpartner för TenneT. Sammanlagt 21 partners från utbildnings- och forskningsområdet och från branschen deltar i ENSURE.
Målet med ENSURE-projektet är att utveckla och testa en effektiv elnätsstruktur som använder en optimerad kombination av lokalt och centralt producerad el. Projektet ska även ta hänsyn till ekonomiska, tekniska och sociala aspekter. Planen är att visa hur energi från förnybara källor, vars produktion kan variera över tid, kan integreras lokalt i nätet och hur denna energiproduktion kan vara ett driftsäkert komplement till transmissionsnätet. Nexans kommer att rikta in sig på att öka tillförlitligheten i kraftöverföringssystem över långa sträckor, särskilt med tanke på externa störningar.
ENSURE-projektet är tänkt att genomföras i tre steg. Inledningsvis ska de grundläggande principerna undersökas och arbetet med detta börjar i år. Därefter ska ett pilotsystem tas fram och i det sista steget fram till 2025 ska ett storskaligt modellnät visa hur nya elnät i stadsmiljöer kan kopplas till transmissionsnätet på ett effektivt sätt.
Enligt Volker Gauler, som är produktchef för högspänningsgruppen på Nexans är:
TenneT:s val av Nexans som en branschpartner i detta projekt en bekräftelse på våra goda relationer och det stora förtroende de hyser för vår forskning och utvecklingsexpertis. Vi ser fram emot att få bidra med vår expertis till ENSURE-projektets utveckling och test av banbrytande transmissionsnät.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com