Nexans kablar ska förbinda havsvindparken Beatrice med skotska kraftnätet.

Nexans samarbetar med Siemens om leverans av 220 kV sjö- och landkablar för att koppla ihop vindparken med kraftnätet i norra Skottland.

2016-05-25 - Beatrice Offshore Windfarm Ltd har utsett ett konsortium bestående av Nexans och Siemens Transmission and Distribution Ltd till leverantör av transmissionssystemet som ska koppla samman den nya vindparken utanför skotska kusten till kraftnätet. Nexans kommer att leverera två kompletta 220 kV exportkabelsystem som ska bidra till energiförsörjningen i regionen. När projektet är slutfört och tagits i drift kan det försörja runt 450 000 brittiska hushåll med el. Kontraktet med Nexans är värt cirka 245 miljoner euro.

Nexans kablar ska förbinda havsvindparken Beatrice med skotska kraftnätetEnligt totalentreprenadskontraktet ska Nexans tillverka och leverera två system om 90 km bestående av totalt 260 km land- och sjökablar. Kabeldragningen sköts av Nexans unika kabelförläggningsfartyg C/S Nexans Skagerrak och kablarna grävs ned i havsbotten med hjälp av Nexans CapJet-system.

Vindparken Beatrice är ett samarbetsprojekt mellan SSE Renewables Limited, SDIC Power of China och Copenhagen Infrastructure Partners. Parken ligger 13,5 km utanför Caithness i norra Skottland och kommer att drivas och styras från en bas i Wick. Vindparken, vars kapacitet uppgår till 588 MW, kommer att bestå av 84 turbiner på 7 MW vardera. Kraften ska överföras via land- och sjökablar till Blackhillock i Skottland och därifrån över till stamnätet. Kabelleveranserna börjar under sommaren 2016 och installationen är planerad att starta hösten 2017. Vindparken ska vara i drift 2019.

Dirk Steinbrink, Nexans chef för High Voltage & Underwater Cable Business:
– Det här kontraktet är ett exempel på Nexans globala arbete för att möta det växande energibehovet och underlätta energiomställningen i Europa. Det visar att vi har förmåga att genomföra kompletta projekt för att förbinda havsvindparker med kraftnät.

I över 15 år har Nexans varit med och drivit på utvecklingen av vindparksteknologin. Nexans var det första bolaget som tillverkade 245 kV-sjökablar med tre ledare och var även först med att tillverka 420 kV-sjökablar. Hittills har Nexans kablar överfört mer än 2 600 MW kraft från havsvindparker till kraftnät runt om i världen.

Nexans får allt fler uppdrag i innovativa projekt, som exempelvis den första flytande vindparken. Till Nexans framgångar hör även ett EHV-system (extra hög spänning) för att förbättra kraftnätet i Shanghai och 60 km EHV-kablar för att förstärka det belgiska kraftnätet.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com