Nexans slår två världsrekord med både det djupaste och längsta 420 kV PEX-sjökabelsystemet för norska BKK

90 km PEX-kablar har nyligen installerats på norska västlandet för att stärka regionens kraftnät och möta den växande efterfrågan på el.

2016-06-06 – BKK Nett AS, ett norskt elbolag med bas i Bergen, blir snart operatör av ett sjökabelsystem som slår rekord som både världens längsta och djupaste. Nexans har precis avslutat installationen av 90 kilometer PEX-isolerad (tvärbunden polyeten) kabel på 420 kV (AC). Kabelsystemet ingår i ett totalentreprenadkontrakt, till ett värde av 75 miljoner euro, som ska stärka det västnorska kraftnätet. Det här kontraktet är helt i linje med Nexans vision att bidra till att möta den växande globala efterfrågan på el. .

Nexans slår två världsrekort med både det djupaste och längsta 420 kV PEX-sjökabelsystemet för norska BKKDen nya kraftledningen, som består av tre parallella enledarkablar, har dragits mellan Mongstad och Kollsnes över två fjordar, Hjeltefjorden och Lurefjorden. Som djupast installerades kablarna på 390 meters djup, vilket gör systemet till både världens djupaste 420 kV PEX-kabelsystem och det längsta på detta djup, med en längd av 22 kilometer.

Kabelsystemet för de två fjordarna tillverkades, levererades och installerades av Nexans. Installationen utfördes med Nexans egna kabelläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak. Närmare kusten skyddas kablarna främst av HDPE-rör, ytterhöljen eller grävs ned med hjälp av vattensprutning.

Tom Skattum, projektledare på Nexans i Norge, säger:

– Att slå dessa nya världsrekord var en tuff utmaning för Nexans, och för det här BKK-kontraktet fick Nexans visat sin spetskompetens på sjökraftkablar.

Sjökablarna tillverkades vid Nexans fabrik i Halden, Norge, och installationen slutfördes i maj 2016. Nu återstår anslutningsarbetet på land som ska vara klart för överlämningstest till hösten 2016.

Kraftnätsförstärkning

BKK, ett av Norges största energibolag, investerar i den nya förbindelsen för att förstärka kraftnätet i landets västra delar. Den nya kraftledningen är mycket viktig för att klara den förväntade ökningen av elförbrukningen bland invånarna, företagen och industrin i Bergen-regionen, som är ett viktigt tillväxtområde. Den kommer också att ge extra kapacitet för att ansluta nya energikällor till kraftnätet.

Den totala längden på den nya 420 kV-länken mellan Mongstad och Kollsnes är cirka 30 km. På land leds strömmen i luftledningar. Större delen av sträckningen går emellertid över två fjordar och kräver därför installation av sjökablar.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com