Energinet.dk väljer Nexans högspänningskabel

Nexans kommer att leverera kabel till Danmark för nergrävning av luftledningar

2016-06-13 - Energinet.dk, det danska nätbolaget, har tecknat ett ramavtal med Nexans om leverans av ungefär 500 km högspänningskabel. Kabeln ska användas i ett antal 170-kV-projekt från 2017, för att stärka nätet och tillgodose det växande energibehovet i regionen.

Energinet.dk väljer Nexans högspänningskablarAvtalet, värt mer än 20 miljoner euro, innebär att Nexans ska leverera och installera kabel med en tvärsnittsarea på mellan 800 och 2000 mm². Kabeln kommer att ha massiva aluminiumledare och en aluminiumskärm.

Energinet.dk kommer att använda kabeln över hela Danmark i olika framtida kabeldragningsprojekt.

– Vi ser fram emot att bygga vidare på våra starka relationer med Energinet.dk. Vi är stolta över att få bidra till energisäkerheten och samtidigt förbättra miljön, säger Ralf-Michael Menger, Sales Manager Land High Voltage.

Nexans och Energinet.dk har samarbetat i manga projekt. Under 2015 levererade Nexans kabel till Energinet.dks projekt Jylland-Fyn och Storstrømmen. Vi samarbetade även i projektet Køge Bugt.

Den första projektbeskrivningen väntas till sommaren 2016, för leverans 2017. Kabeln kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Hanover i Tyskland.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com