Färgade ledare som smälter in i omgivningen

Nexans ledare, tillverkade med en unik ytbehandling, bidrar till att Statnett kan uppfylla de växande energibehoven i Norge via sin nya luftledning.

2016-06-22 – Statnett, det norska stamnätsbolaget, har driftsatt 68 km av Nexans färgade ledare i en luftledning som förbinder mellersta och västra Norge. Ledningen ska svara för strömförsörjningen i regionen. Nexans färgade ledare har använts på 8,5 kilometer av ledningen som går genom ett naturreservat, och gör att kablarna smälter in i omgivningen.

Nexans färgade linor användes i Statnetts luftledningar för att smälta in i omgivningen i norskt naturreservatNexans har använt en unik ytbehandling för att tillverka de gröna aluminiumledarna. Detta bidrar till att ledningarna inte syns så mycket och lättare accepteras av de boende i närområdet. Den patenterade behandlingen kan användas för att framställa olika typer av ledare i praktiskt taget vilken färg som helst. I motsats till tidigare ytbehandlingsmetoder har den ingen negativ effekt på själva aluminiumledaren, ledarna är enkla att ansluta och färgen försvagas inte över tid på grund av UV-strålning.

Nexans färgade linor användes i Statnetts luftledningar för att smälta in i omgivningen i norskt naturreservatDe färgade ledarna har genomgått elektriska och mekaniska tester, och ett komplett system monterades med imploderande fästdon för att säkerställa att ledarna beter sig som förväntat.
Denna 420 kV-ledning konstruerades för att reducera energiunderskottet på 8 TWh i mellersta Norge genom att utöka nätkapaciteten från en region med energiöverskott till mellersta Norge. Underskottet motsvarar den årliga strömförbrukningen för 400 000 hushåll. Statnetts 297 kilometer långa ledning kommer också att göra det möjligt att ansluta ett hundratal småkraftverk mellan Ørskog och Fardal. 
Steinar Beurling, ingenjör inom elektromekanik på Statnett säger:
– Vi letade efter en lösning som skulle göra det möjligt att minska energiunderskottet i mellersta Norge och samtidigt bevara skönheten i vår natur. Nexans kunde tack vare sina färgade ledare erbjuda en sådan lösning.
Cyprien Federspiel, försäljnings- och marknadsföringschef inom Nexans högspänningsdivison tillägger:
– Nexans har ett stort fokus på att öka tillgången på energi. Vi är som enda tillverkare av denna lösning stolta över att kunna hjälpa Statnett i arbetet med att stärka Norges elnät.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com