Nexans umbilicalkablar nu i Australien

Nexans ska leverera en 32 km lång innovativ umbilicalkabel, omfattande både kraft-, signal- och stålrör, samt andra tjänster till OneSubsea och Woodside i Western Australia

2016-07-25 - OneSubsea har beställt en umbilicalkabel och tillbehör från Nexans för utbyggnaden av oljefältet Greater Enfield utanför Exmouth på Australiens västkust. Projektet, värt cirka 20 miljoner euro, är det första med Nexanskablar som installeras i Australien.

Nexans umbilicalkablar får global utbredning genom nytt projekt i AustralienUmbilicalkabeln kommer att tillverkas vid Nexans anläggningar i Halden och Rognan och levereras i januari 2018. Den ska installeras på ett djup ned till 915 meter. För att maximera kostnadseffektiviteten kommer umbilicalkabeln, som levereras i ett stycke, att omfatta både dynamiska och statiska sektioner.

Dirk Steinbrink, Nexans chef för High Voltage & Underwater Cable Business säger:
– Det är mycket glädjande att få utöka vår globala närvaro och våra goda relationer med OneSubsea. Nexans är en pionjär i utvecklingen av umbilicalkablar vilka erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att transportera ström, styrning och andra funktioner till havsbotten.

Greater Enfield-projektet är ett samarbete mellan Woodside Energy Ltd och Mitsui E&P Australia Pty Ltd. Oljefältet ligger 60 kilometer utanför Exmouths kust. Oljefältet ska byggas ut med hjälp av en 31 km lång förbindelse (subsea tie-back) till ett flytande produktions- och lagringsfartyg (FPSO). De sex produktionsborrningarna och de sex vatteninjiceringsborrningarna ska producera runt 69 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). OneSubsea ska leverera pumpar till projektet och dessa ska placeras på havsbotten.

Nexans har tidigare samarbetat med OneSubsea i Julia-projektet, ett oljefält i Mexikanska golfen. Nexans konstruerade, tillverkade och levererade en integrerad umbilicallösning med termineringsutrustning. Produktionen på fältet startade tidigare i år.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com