Umbilicaler från Nexans i västra Nildeltat

Nexans har än en gång tilldelats ett större kontrakt för BP:s olje- och gasprojekt. Den här gången ska Nexans leverera cirka 100 kilometer umbilicalkablar för nästa fas i West Nile Delta-projektet i Egypten.

2016-09-13 - Det brittiska bolaget BP Exploration (Delta) Limited har beställt cirka 100 km statisk umbilicalkabel med tillbehör från Nexans för nästa fas i West Nile Delta-projektet. Genom detta större kontrakt ska Nexans assistera BP och partnern DEA (Deutsche Erdoel AG) i utvecklingen av gaskondensatfälten Giza, Fayoum och Raven, och med framtida upptäckta och ännu inte upptäckta resurser i BP:s och DEA:s koncessioner som är belägna 65 respektive 85 kilometer utanför Alexandria på Egyptens nordkust.

Umbilicaler från Nexans används i viktig havsledning som BP och DEA installerar i västra Nildeltat.Elkablarna ska tillverkas på Nexans anläggning i Rognan och umbilicalerna kommer att utvecklas, tillverkas och testas på Nexans specialfabrik i Halden, Norge. Leveransen är planerad till 2018.

BP och Nexans samarbetar redan i den första fasen av West Nile Delta-projektet då Nexans 2014 tilldelades ett kontrakt avseende leverans av 48 kilometer statiska umbilicaler till Taurus Libra-utbyggnaden.

Winifred Patricia Johansen, Business Development Manager för Afrika och kundansvarig för BP High Voltage & Underwater Cable Business Group på Nexans säger:
– Denna viktiga order är resultatet av vår kontinuerliga strävan att vara en konkurrenskraftig marknadsledare. Vi har byggt upp ett effektivt och produktivt samarbete med BP under ett flertal projekt och det nya kontraktet visar att BP har förtroende för Nexans. Detta är det näst största projektet som Nexans tilldelats av BP i år och det  befäster vårt mångåriga samarbete liksom vår expertis och förmåga att utveckla lösningar på en marknad med tuffa utmaningar.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com