DONG beställer sjökablar av Nexans till havsvindparken Hornsea Project One

En order på 139 km trefas-sjökabel för 34 kV till den första byggfasen av vindparken, som när den är klar ska producera 1,2 gigawatt

2016-12-14 – Det danska företaget DONG Energy Wind Power A/S har skrivit kontrakt med Nexans om leverans och terminering av 139 km trefaskabel till den första av tre byggfaser av vindparken Hornsea Project One utanför Yorkshires kust. Den senaste generation av 34 kV-kablar kommer att användas för att förbinda totalt 58 vindturbiner och ansluta dem till transformator¬plattformen. Anläggningen av vindparken, som startade i januari, förväntas tas i drift inom cirka tre år och producera 406 MW (1,2 GW totalt när de tre byggfaserna är avslutade). Nexans påbörjar leverans och terminering av kablarna våren 2018 och uppdraget beräknas vara slutfört ett år senare.

Det som utmärker vindparken, förutom produktionen, är dess storlek och det långa avståndet till land. Vindparken, som byggs på 20–40 meters djup cirka 12 mil utanför Englands östkust, kommer att bli världens största havsvindpark. Produktionen kommer att tillgodose det årliga elbehovet för gott och väl en miljon hushåll. För första gången i ett projekt av det här slaget kommer Nexans medarbetare att bo ombord på ett leveransfartyg i närheten av projektet och arbeta i anpassade skift för att slippa långa resor till arbetsplatsen varje dag.

DONG har redan tidigare använt kablar från Nexans i flera andra havsvindparker. Sjökablar från Nexans anläggning i Hannover är redan i drift vid vindparkerna Anholt (Danmark), West of Duddon Sands och Westermost Rough (Storbritannien) med flera. Det långsiktiga samarbetet började hösten 2014 då ett nytt ramavtal för offshore array-kablar tecknades. Leveransen av kablar och tillbehör, samt installation, till Hornsea Project One är ett avrop från detta ramavtal. Dessutom kommer Nexans team att installera de interna kablarna vid samtliga av de tre transformatorstationerna för Hornsea Project One på deras varv.

 

plan

Vindparken Hornsea Project One på 1,2 GW kommer att uppta en yta som är ungefär lika stor som Köln (Tyskland) och producera el till över en miljon hushåll. (Bild: DONG)

cable

34 kV-kabeln för mellanspänning till Hornsea Project One innehåller optofiber för kommunikation samt tre energikablar. (Bild: Nexans)

 

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com

Om DONG Energy

DONG Energy är ett av de ledande energibolagen i Nordeuropa. Verksamheten har fokus på inköp, produktion, distribution och handel med energi och liknande produkter. Dong Energy har sitt huvudkontor i Danmark och har cirka 6 500 anställda, varav mer än 600 i Storbritannien. Omsättningen uppgick till 67 miljarder DKK (9,0 miljarder EUR) 2014. För mer information, besök www.dongenergy.co.uk.