Nexans förbinder kontinenter med höghastighetsbredband till Västafrika

Nexans första interkontinentala projekt hittills ska använda andra generationens fiberoptiska kablar i en havsledning som kopplar samman Brasilien och Kamerun över Sydatlanten

Nexans förbinder kontinenter med höghastighetsbredband till Västafrika2016-12-19 - Huawei Marine Networks har tilldelat Nexans ett kontrakt på 6 000 km av andra generationens Repeatered Optical Cables (ROC) för havsförläggning. Leveransen avser den andra fasen i National Broadband Network-projektet (”NBNII”) som ska knyta samman Kamerun och Brasilien. Detta projekt kommer att bli Nexans första projekt mellan två kontinenter och ska bidra till att möta det växande behovet av datakommunikationer i Afrika och Sydamerika.

Kabelsystemet ska tillverkas och testas på Nexans fabrik i Rognan (Norge) och slutleveransen är planerad till slutet av 2017.

Under 2015 levererade Nexans, i samarbete med Huawei Marine, kablar till Nigeria Cameroon Submarine Cable System (”NCSCS”) som utgjorde den första fasen i Kameruns utbyggnad av ett nationellt bredbandsnät på beställning av Camtel, Kameruns statliga telebolag.

Nexans förbinder kontinenter med höghastighetsbredband till Västafrika

Krister Granlie, Executive Vice President för Hybrid Underwater Cables på Nexans, säger:
 – Detta kontrakt befäster den nya eran inom fiberlösningar för havsförläggning (SFS) hos Nexans, och stärker vårt långa samarbete med Huawei Marine Networks.

– Vi har haft ett nära samarbete med Nexans sedan Huawei Marine grundades 2008, och efter framgångarna med första fasen av NBNII var Nexans det självklara valet för andra fasen, vårt första transatlantiska projekt, säger Mike Constable, Chief Executive för Huawei Marine Networks.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com