Nexans har tilldelats ett kontrakt värt cirka 300 miljoner euro för leverans av lågspänningskablar till infrastrukturprojekt i Qatar genom sitt QICC-Joint venture med Al Mirqab Capital

Avropsavtal med Kahramaa för att förstärka infrastrukturprojekt och tillgodose det växande elbehovet i Qatar

Nexans har tilldelats ett kontrakt värt cirka 300 miljoner euro för leverans av lågspänningskablar till infrastrukturprojekt i Qatar genom sitt QICC-Joint venture med Al Mirqab Capital2016-12-27 - Qatar General Electricity and Water Corporation (Kahramaa) och Nexans tecknade nyligen ett kontrakt om leverans av kraftkablar. Kontraktet, som är värt cirka 300 miljoner euro, omfattar låg- och mellanspänningskablar som ska användas i olika anläggningsprojekt i Qatar. Genom kontraktet bidrar Nexans kablar till att tillgodose det växande energibehovet och underlättar utbyggnaden av infrastrukturen i Qatar. Kablarna ska koppla samman transformatorstationer med olika infrastrukturrelaterade projekt i Doha och dess förorter, till exempel en ny hamn i Doha och järnvägs- och tunnelbaneprojekt, samt projekt som behöver genomföras inför fotbolls-VM 2022.

 

Charles-Edouard Mellagui, Nexans landschef och VD för QICC, ett Nexans-bolag kommenterar:
– Samarbetet med KAHRAMAA har under senare år fungerat helt problemfritt. Vi är mycket glada över att få fortsätta vårt framgångsrika samarbete och bidra till Qatars vision för 2030. Kontraktet stärker Nexans framtida utveckling i regionen.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com