Nexans högspänningskablar ska förbinda ScottishPower Renewables 714 MW vindkraftpark med kusten

Havsvindparken East Anglia ONE ska producera el till en halv miljon hushåll i Storbritannien och skapa sysselsättning i regionen.

2017-01-18 – ScottishPower Renewables har valt Nexans sjökablar för kraftöverföringen till land från sin nya havsvindpark East Anglia ONE som har en kapacitet på 714 MW. Nexans ska leverera och installera två 85 kilometer långa kraftkablar med tre ledare och fiberoptik samt tillbehör till vindparken som ligger i Nordsjön. Kontraktet är värt över 180 miljoner euro.

Nexans högspänningskablar ska förbinda ScottishPower Renewables 714 MW vindkraftpark med kusten

Den nya vindparken, som ska stå klar 2020, kommer att bestå av 102 vindturbiner med kapacitet att alstra ström till runt 500 000 hushåll. Hela projektet är värt närmare 3 miljarder euro. East Anglia ONE blir en stimulans för East Anglia-regionen och kommer att skapa arbetstillfällen för kvalificerad personal.

Nexans uppdrag är att testa, tillverka och sedan installera högspänningskablarna och tillbehören i det 300 km² stora området. Totalentreprenadkontraktet omfattar en förstudie och kabelskydd genom nedgrävning. Kabelleveranserna inleds under sommaren 2018.

Nexans har anlitat DeepOcean för att utföra transporten och installationen som inbegriper alla installationsarbeten till havs inklusive dragning och kabelskydd.

Jonathan Cole, chef för havsvindkraft på ScottishPower Renewables, säger i en kommentar:
– Både Nexans och DeepOcean har betydande erfarenhet av att leverera och installera kablar i havsvindprojekt i Storbritannien. DeepOcean har tilldelats flera större kontrakt under senare tid. En positiv effekt av detta kontrakt är att det kommer att skapas arbetstillfällen för kvalificerad personal i Darlington. Förhoppningsvis leder detta också till fler rekryteringar och utbildningsmöjligheter i regionen.
Detta är ett intensivt år för East Anglia ONE-projektet. Förberedelserna är nu i gång med det inledande arbetet på land, och vi är långt framme när det gäller planeringen av arbetet ute till havs som påbörjas under 2018. Vi ska använda oss av brittisk spetskompetens för att bygga den bästa havsvindparken hittills. Vi hoppas att fler större kontrakt kommer att läggas ut på brittiska bolag den närmaste tiden och att det ska skapa ännu fler arbetstillfällen och investeringar i Great Yarmouth, Lowestoft, Hull, Belfast och Darlington.

– Vi ser fram emot att få delta i ett spännande projekt för att utveckla East Anglia. Med vår erfarenhet från andra brittiska havsvindparker under senare tid, som Hywind och Beatrice, är vi den perfekta samarbetspartnern för ScottishPower Renewables i East Anglia ONE-projektet, säger Vincent Dessale, Executive Vice President för affärsområde Subsea Energy System på Nexans.

– East Anglia ONE-projektet kommer att skapa tusentals jobb i regionen och hos andra leverantörer i Storbritannien. Vi är intresserade av att bidra till såväl hållbar energi som till den lokala ekonomin, tillägger Morten Langnes, försäljningschef för högspända sjökablar på Nexans.

ScottishPower Renewables har också börjat planera två andra större vindparker i samma region, East Anglia TWO och East Anglia THREE.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com