Nexans kablar ska leda miljövänlig ström till tusentals norska hushåll

Första byggfasen i Europas största landbaserade vindkraftsprojekt utrustas med Nexans kablar.

2017-03-28 – Norges energisektor står inför en ny spännande era. I många år har landet varit en av Europas ledande olje- och gasexportörer, och i landet finns även runt hälften av Europas vattenkraftsreservoarer. Nu är Norge redo att mer än fördubbla sin vindkraftsproduktion i ett slag genom Fosen Vind-projektet som ska utöka kapaciteten med 1 GW.

Nexans kablar ska leda miljövänlig ström till tusentals norska hushållLinka AS, som ansvarar för de elektrotekniska arbetena i projektet, har utsett Nexans som leverantör till Roan-vindparken. Roan, i mellersta Norge, är den första av sex vindparker som byggs i Fosen Vind DA:s projekt – Europas största landbaserade vindkraftsprojekt.

Roan-vindparken består av 71 turbiner och kommer att ha en kapacitet på 255 MW. Fosen Vind DA har lagt ut anläggningskontrakten på Johs. J. Syltern AS, som ansvarar för nedgrävning och kabelläggning.

FosenVindNexans ska leverera 200 km TSLF 36 kV markkabel som ska koppla ihop turbinerna och transportera strömmen ut i stamnätet. Leveranserna startar i april 2017 och pågår till mars 2018, kort innan vindparken beräknas stå färdig.

– Vi har i många år haft ett fruktbart samarbete med Nexans i andra projekt, både stora och små, och de har varit pålitliga i alla projektetapper, från anbuds- och försäljningsprocesser, logistikplanering och hela vägen fram till säker transport av kablar till anläggningen, säger Knut Arne Aasan, VD för Linka AS.

Bård Lillehaug, Nexans Norges försäljnings- och marknadschef, tillägger:
– Den förnybara energimarknaden är ett viktigt område som Nexans satsar på. Vi har levererat kablar till de flesta landbaserade vindparkerna i Norge och till många av de internationella offshore-vindparkerna. Det är hedrande att Linka AS valt våra kablar.”

Totalt kommer sex vindparker att byggas omfattande 278 turbiner med en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW, motsvarande 170 000 norska hushålls elförbrukning. Projektet planeras vara slutfört under 2020. Statkraft, Norges statliga producent av förnybar energi, kommer att vara majoritetsägare med 52,1 procent av aktierna i Fosen Vind DA. De andra två ägarna i Fosen Vind DA är elbolaget Trønder Energi och det europeiska investmentkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com