Nexans firar 40-årsjubileum för Skagerrak-förbindelsen

Med fyra massaimpregnerade HVDC-kablar från Nexans har kraftlänken mellan Danmark och Norge en kapacitet på totalt 1 700 MW, och möjlighet att utöka med förnybar energi.

2017.03-30 – I flera decennier har massaimpregnerade (MI), högspända likströmskablar (HVDC) varit den vanligaste lösningen för kraftöverföring över långa avstånd på havsbotten. I år firar Nexans, ett världsledande företag inom kabelindustrin, att det är 40 år sedan företagets första HVDC MI-kablar togs i kommersiell drift i Skagerrak-förbindelsen mellan Danmark och Norge. När denna kraftförbindelse, som ägs och drivs av Energinet.dk i Danmark och Statnett SF i Norge, var klar 1977 var det de första högspänningskablarna som installerats över en så lång sträcka till havs,130 kilometer, på ett vattendjup om 550 meter.

Nexans firar 40-årsjubileum för Skagerrak-förbindelsenTack vare denna förbindelse är det möjligt att låta förnybar energi få ta en större del i mixen av olika energislag, och uppnå en mer effektiv elanvändning, genom att koppla ihop det norska elnätet, som till stor del är vattenkraftsbaserat, med det danska elnätet, som huvudsakligen är värme- och vindkraftsbaserat. Efter 40 år i drift har Nexans HVDC MI-kabelsystem i Skagerrak-förbindelsen definitivt bevisat att de är driftsäkra och hållbara.

Nexans HVDC MI-kablar till Skagerrak 1 och 2 har en spänning på 250 kV och varje kabel har en effekt på 250 MW. Allt eftersom energiefterfrågan mellan länderna ökat har ytterligare kapacitet tillförts. I dag rör det sig om fyra kablar med en total effekt på 1 700 MW, motsvarande strömförbrukningen i nästan 25 000 genomsnittliga skandinaviska hushåll.

HVDC MI-kablar från Nexans används som transmissionslänkar över hela världen, bland annat i Skagerrak-förbindelsen och förbindelserna mellan Sverige och Finland (Fenno-Skan) och mellan Estland och Finland (EstLink 2). De kommer också att installeras i samband med de nya HVDC-länkarna mellan Italien och Montenegro (Mon.Ita), Norge och Tyskland (Nordlink) och mellan Norge och Storbritannien (NSL).

– Tack vare årtionden av forskning och utveckling av våra konstruktioner, material, tester, tillverkningsprocesser och installationsmetoder, har Nexans lyckats höja spänningsnivåerna, utöka kraftöverföringskapaciteten och installationsdjupet för MI-kabelsystem. Pågående forsknings- och utvecklingsaktiviteter för dessa kabelsystem är inriktade på att nå ännu högre spänningsnivåer och större transmissionskapacitet för att möjliggöra bulköverföring av riktigt stora mängder elenergi över långa sträckor, säger Vegar Syrtveit Larsen, teknikchef på Nexans Norway. Vi är stolta över att Nexans i dag har över 2 600 kilometer MI-kabel i drift, och med de nya länkarna kommer denna siffra nästan att ha dubblerats till 2021.

Read more about Nexans HVDC MI cables

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com