Nexans lanserar Nexans Data Center Solutions

Nexans nya globala affärsenhet, med huvudkontor i Nordamerika, har som uppgift att stötta globala superstora datacenter med fysiska uppkopplingstjänster och lösningar för morgondagens hyperuppkopplade värld.

Nexans Data Center Solutions

2017-06-20 – År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder uppkopplade föremål i världen[1], som genererar en datatrafik på över tre miljarder terabyte[2]. För att få en mer begriplig bild av omfattningen på denna utmaning kan det förväntade årliga dataflödet liknas vid en högupplöst videofilm som pågår i 108 miljoner år. För att hjälpa datacentren att hantera den fjärde industriella revolutionen och hålla jämna steg med teknikutvecklingen nu när fysiska, digitala och biologiska dimensioner blir alltmer sammanlänkade, inrättar Nexans en ny affärsenhet – Nexans Data Center Solutions (NDS) som erbjuder skalbara och hållbara kablar och anslutningsdon.

Digital innovation blir möjlig med sofistikerade fysiska infrastrukturlösningar

Till följd av den mycket snabba tillväxten måste superstora datacenter snabbt kunna bygga ut den fysiska infrastrukturen. Med nio produktionsenheter för datakommunikation och varulager över hela världen ska NDS erbjuda Nexans kunder ett komplett utbud av innovativa produkter för den fysiska infrastrukturen: datakablar, anslutningsdon, förterminerade satser, transceivrar och fibersystem.
Nexans målsättning är att stötta superstora datacenter som behöver skala upp sin kapacitet, bistå med lösningar på de fysiska nätverksutmaningarna och industrialisera nya koncept och metoder. För detta har Nexans fyra kompetenscentra runt om i världen och två forskningslaboratorier i världsklass. Nexans samarbetar med sina kunder för att utveckla nydanande lösningar som kan implementeras globalt och förbättra såväl den tekniska prestandan som avkastningen på kundernas investeringar.
En av de senaste innovationerna som Nexans utvecklat tillsammans med kunderna är ENSPACE, en ny serie fiberpaneler med ultrahög densitet. En annan är fiberkontaktdon (MPO) där hon- och hananslutningar bytt plats och som nu väntar på patentgodkännande. Uppfinningen kan reducera installationstiden väsentligt.

Stöd för digital transformation i ”hyperskala”

Nexans Data Center SolutionsMed lanseringen av den nya affärsenheten befäster Nexans åter igen sin ambition att underlätta för företagen att anpassa sig till en föränderlig omvärld och kunna ta tillvara de affärsmöjligheter som nyare teknik erbjuder, till exempel sakernas internet (IOGT), robotar, självkörande bilar osv.
Allt eftersom lagstiftningen utvecklas vad gäller kabelspecifikationer, med CPR-klassificeringen i Europa som ett exempel, är det viktigt för ”hyperskaliga” aktörer att ha en partner som ligger steget före i utvecklingen. Med produktion på flera kontinenter, och experter anställda på alla större marknader, kan Nexans erbjuda en oöverträffat bred expertis inom kommunikationskablar.
– I decennier har Nexans varit en ledande expert på kopparkablar och fiberoptik genom Barktäkt och nu på senare tid även genom den framgångsrika BLT-alliansen i Nordamerika och Nexans Cabling Solutions i övriga delar av världen, säger Steven Vermeulen, Nexans Amerikadirektör.
– Vi beslutade oss för att öppna Nexans Data Center Solutions för att kunna erbjuda denna expertis även till superstora datacenter runt om i världen, och hjälpa dem att testa, industrialisera och implementera nya digitala lösningar med de senaste och mest avancerade produkterna för den fysiska infrastrukturen, tillägger Steven Vermeulen.

– Nexans stöder den digitala transformationen och gör det möjligt för kunderna att lyckas med sin produktutveckling i global skala, konstaterar Christopher Guérin, chef för Europa och tele-/datakommunikation på Nexans Power Accessories.
– Morgondagens hyperuppkopplade värld kommer inte att bli möjlig utan robusta och skalbara fysiska infrastrukturer för att bearbeta de enorma dataflödena. Vår roll är att leverera avancerade tjänster och lösningar inom kabelsystem och bredband som kan bidra till den hyperskaliga digitala transformationen och hjälpa våra kunder att driva på innovationsarbetet världen över.
För mer information om Nexans Data Center Solutions, besök
www.nexans.com/datacenters.


[1]http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

[2]http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html

 

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com