Nexans nya kabelläggningsfartyg ger världen mer ren energi

  • Nexans' New Cable-Laying Vessel to Bring More Clean Energy to the WorldMed ambitionen att underlätta övergången till ren energi och utveckla internationella elnät bygger Nexans ett nytt fartyg för installation av högspänningskablar (HV) till havs.
  • Detta toppmoderna fartyg ska svara för en säker och effektiv transport och installation av kabelsystem över hela världen.
  • Fartyget byggs som en del av Nexans nya satsning för att stärka bolagets produktions- och installationskapacitet. Syftet är att möta den växande efterfrågan på HV-kabelsystem, med särskilt fokus på kabelförbindelser och havsbaserade vindparksprojekt.
     

Paris, La Défense, 28 augusti 2017 – I takt med att energiefterfrågan växer runt om i världen blir behovet av miljövänlig energi allt mer överhängande. Mot bakgrund av den ökande oron för klimatförändringar är omställningen till förnybar energi nu en topprioriterad punkt på den internationella agendan. I dagsläget utvecklar nationerna inte bara egna förnybara energistrategier utan samarbetar också med andra länder för att optimera utnyttjandet av resurserna, genom att bygga gemensam infrastruktur både på land och till havs. För att driva på denna omvälvande förändring inom global energiproduktion och energidistribution, där ren energi blir allt viktigare, kan Nexans stolt meddela att ett nytt kabelläggningsfartyg för HV-sjökabel har börjat byggas.

Nexans' New Cable-Laying Vessel to Bring More Clean Energy to the World

Beställningen av detta nya kabelläggningsfartyg är en viktig milstolpe i vårt engagemang för renare energi, säger Nexans koncernchef Arnaud Poupart-Lafarge. Nexans har i flera decennier verkat för energiomställning och hållbar utveckling. I nästa spännande kapitel i vårt arbete för att möta kundernas förväntningar kommer det nya, supermoderna fartyget att ge Nexans möjlighet att stötta länder världen över när de utvecklar den enorma potential som ligger i förnybar kraftproduktion.
 
Toppmodernt fartyg för kabelinstallation till havs
Nexans nya fartyg byggs av ULJANIK Group, ett kroatiskt skeppsvarv med mer än 160 års erfarenhet av alla typer av fartyg, och är med sin höga kapacitet avsedd för installationer av stora volymer av HVDC- och HVAC-kabelsystem världen över, även under de mest krävande väderförhållanden. Fartyget kan hantera samtliga produkter i Nexans sjökabelsortiment och har en svängskiva med kapacitet för 10 000 ton.

Det nya fartyget, ritat av konsultbolaget Skipsteknisk AS, bygger på Nexans nästan 100-åriga erfarenhet av sjökabelinstallationer. Till nyheterna hör en effektiv framdrivning och navigering, till exempel den främsta standarden för dynamisk positionering som uppfyller IMO-klass 3. Utrustningen för kabelläggning klarar komplexa installationer av flexibla produkter i såväl grunda som djupa farvatten. En av fartygets alla moderniteter är förmågan att erbjuda olika driftlägen, däribland kabelbuntning som riktar in sig på den senaste – och framtida – HVDC-kabeltekniken.

Tillsammans med vårt nuvarande fartyg, C/S Nexans Skagerrak, kommer det nya fartyget att stärka Nexans ställning som en ledande aktör på den växande marknaden för HV-sjökabel, säger Dirk Steinbrink, Nexans chef för High Voltage & Underwater Cable Business. Med denna avancerade teknik, imponerande kapacitet och flexibla kabelläggningsmetoder blir detta fartyg en av Nexans viktigaste strategiska resurser.

Fartyget är konstruerat för att minska miljöpåverkan, helt i linje med Nexans CSR-policy och bolagets strävan efter en hållbar utveckling. Fartyget uppfyller också de senaste, och strängaste, internationella bestämmelserna för besättnings- och fartygssäkerhet.

Kabelläggningsfartyget väntas vara leveransklart och tas i drift under tredje kvartalet 2020.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com

About ULJANIK

ULJANIK Group has two new building shipyards located in Pula and Rijeka. The Group has experience in designing and building various types of vessels such as: Offshore vessels, Jack up platforms, Self-Propelled Cutter Suction Dredger, Trailing Suction Hopper Dredger, Livestock carriers, Multi-Purpose vessel, Fishing vessels, Ro-Pax vessels, Ro-Ro vessels, Car-carriers, Passenger ships, Cruise, Ferries, Rail-ferries, Reefers, Wagon carriers, Container vessels, Self-unloading Bulk carriers, Bulk carriers, Vessels for carrying liquid cargoes (Chemical carriers, Product carriers, Asphalt tankers, Tankers, LPG barges, Oil/asphalt tank barges). Orientation towards production and client requirement for tailor made ships has secured ULJANIK Group a high reputation among the shipping companies and in the world maritime circle.
For more information, please consult: www.uljanik.hr