Nexans sätter nytt världsrekord för att stärka norska elnätet

  • Nexans ska installera en kabel i norskt vatten på ett djup av 526 meter, och slår därmed sitt eget världsrekord för världens längsta och djupaste 420 kV-PEX-kabelsystem till havs.
  • Kabeln blir den sista länken i BKK:s nya kraftledning i Västnorge som ska förse omkring 200 000 hushåll, företag och industrianläggningar i Bergenområdet med ström.
     

Nexans SkagerrakParis La Défense, 6 oktober 2017 – Samtidigt som de nordiska länderna hör till de mest avancerade när det gäller ren el är deras elförbrukning per capita också en av de högsta i världen på grund av ett kallt klimat och en gles befolkningsfördelning. För att tillgodose den ökande efterfrågan på el och tillhandahålla ökad energiproduktion har BKK Nett AS, ett av Norges största elbolag, beslutat att installera en kraftledning mellan Kollsnes och Mongstad för att stärka kraftnätet på norska Västlandet. Efter tillverkning och installation av två sjökablar till Kollsnes-Mongstad-förbindelsen har BKK Nett AS nu tilldelat Nexans ett kontrakt värt cirka 37 miljoner euro som gäller leverans av den tredje och sista sjökabeln i Modalen-Mongstad-förbindelsen.

Den nya 420 KV-ledningen mellan Modalen och Mongstad ska leverera ström till över 420 000 invånare, industrier och företag i regionen. På grund av det vidsträckta skärgårdslandskapet på Norges västkust kommer Nexans sjökabel att dras över Fensfjorden, som är cirka 8 km bred och 526 meter som djupast. Därmed slås nytt rekord för världens längsta och djupaste 420 kV-PEX-kabelsystem.

Nexans hade även det tidigare rekordet som sattes när den första sträckan på förbindelsen mellan Kollsnes och Mongstad anlades i slutet av 2016. Kollsnes-Mongstad-förbindelsen korsar två fjordar, Lurefjorden och Hjeltefjorden, och ligger på 390 meter som djupast. 
 

Genom företagets långa historia har vi alltid arbetat mycket nära våra kunder för att utveckla den mest avancerade tekniken så att vi kan genomföra även de mest ambitiösa energiprojekten, säger Vincent Dessale, affärsområdeschef för Subsea Energy System på Nexans Norway. Vi gläds åt att BKK än en gång visat förtroende för Nexans och gett oss i uppdrag att leverera samtliga tre sjökablar som behövs för en trygg strömförsörjning i regionen, till såväl privatpersoner som näringsliv, och som skapar värde för norska Västlandet. Vi ser nu fram emot att slutföra detta inspirerande projekt och att få slå vårt eget världsrekord.
 

Nexans ska utveckla och tillverka sjökabeln vid sin fabrik i Halden, Norge. Installation och arbeten på havsbotten utförs av C/S Nexans Skagerrak, Nexans eget kabelläggningsfartyg, under sommaren 2019. Efter driftsättningen ska Modalen-Mongstad-anläggningen överlåtas till Statnett ASA, det bolag som har systemansvaret för Norges centrala kraftnät.

Nexans Power Grid map

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com