300 mil Nexans-kraftkabel till Abu Dhabis oljefält Nasr II

  • Nexans tilldelades ett första kabelleveranskontrakt 2015 och har nu fått ett kontrakt som ensam kabelleverantör av Hyundai Heavy Industries, totalentreprenören för det andra paketet i andra fasen av utbyggnadsprojektet av Nasr-oljefältet utanför Abu Dhabis kust i Persiska viken.
     
  • Nexans Kukdong ska leverera 300 mil låg- och mellanspända kraftkablar samt instrumenterings- och kommunikationskablar, vilket nästan motsvarar en fjärdedel av jordens diameter.
     
  • Innovationerna i projektet omfattar brandskydd med vattenspraysystem för alla brandklassade instrumenteringskablar och andra avancerade lösningar för olje- och gassektorn.
     

Paris La Défense, 24 oktober 2017 –  Nasr är ett stort oljefält cirka 13 mil nordväst utanför Abu Dhabi Citys kust i Förenade Arabemiraten. Inom ramen för den andra fasen i Nasr-utbyggnadsprojektet, som i det närmaste ska tredubbla fältets oljeproduktionskapacitet till 65 000 fat per dag, har totalentreprenören Hyundai Heavy Industries (HHI) utsett Nexans till ensam kabelleverantör för den andra och viktigaste delen av projektet.

Abu Dhabi’s Nasr II Oil Field to be Powered by 3 000 km of Nexans Cables

Detta andra paket avser det nya superkomplexet som omfattar en plattform för gasproduktion, en separationsplattform, en bostadsplattform och annan infrastruktur. All design, anskaffning, konstruktion, installation och driftsättning utförs av HHI som valde att utrusta det nya komplexet med Nexans kraftkablar, från 250 V till 132 kV, instrumenteringskablar och kommunikationskablar.

Nexans Kukdong ska leverera totalt 300 mil låg- och mellanspända kraftkablar och instrumenteringskablar, vilket nästan motsvarar en fjärdedel av jordens diameter. Nexans kablar uppfyller såväl kundens specifikationer som de mest strikta IEC-, BS- och NEK-standarderna och omfattar flera innovationer, till exempel brandskydd med ett vattenspraysystem för alla brandklassade instrumenteringskablar, förbättrad oljeresistent fältbuskabel, HYPRON®-kabelsystem med blyfria höljen på LV/MV-kablar (250 V–32 kV) och instrumenteringskablar.

Redan i september 2015 tilldelades Nexans det första kabelleveranskontraktet för HHI som gällde leverans av 132 kV PEX-isolerade sjökraftkablar med tre ledare till den första fasen i Nasr-oljefältsprojektet. Läs mer här Kabeln tillverkas vid Nexans anläggning i Halden, Norge, och kommer att levereras till Hyundai Heavy Industries under 2017.

Vi känner oss hedrade över att Hyundai Heavy Industries har valt Nexans lösningar och än en gång anförtrott oss med ett kontrakt för fullständig kabelleverans till detta storskaliga projekt, säger Julien Hueber, VD för Nexans Kukdong. Denna framgång är utan tvekan resultatet av våra medarbetares engagemang och samarbete och vår starka kundorientering.

MV/LV-kraftkablarna och instrumenteringskablarna för den andra fasen av offshoreprojektet kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Jincheon, Korea, för att sedan färdigställas vid HHI:s fartygsvarv till juni 2018.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com