Paced For Growth: Nexans Launches Its 2018-2022 Strategic Plan

Paris La Défense, December 13, 2017 – Meeting tomorrow’s challenges today: Nexans announces its 2018-2022 strategic plan “Paced For Growth”.

The 2015-2017 Strategic plan “Nexans in Motion” has delivered the expected results: the ROCE[1] has doubled in 3 years from 5.5 to more than 11% despite Oil&Gas and South America crises over the period.

New societal challenges create opportunities: energy transition and smart grids, ecomobility and data transmission are Nexans’ key drivers with opportunities both in volumes and moving up the value chain.

By 2022, Nexans’ ambition is to derive from its current scope of activities 25% more revenues, an EBITDA[2] increased by ~50% to ~600 million euros, and a ROCE exceeding 15%.

While maintaining a healthy balance sheet, this should allow for external growth options for up to 1.5 to 2 billion euros revenues.

"The ‘Paced for Growth’ strategic plan will allow us to go further in the innovation and differentiation of our activities in markets with high-potential on a global scale”, commented Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans CEO. “Being a cable leader is the core of our activity but today we have the ability to go beyond that to become a critical link, the one capable of providing women and men around the world with the energy  and information they need".

The Plan presentation document, which includes the current outlook for 2017, is available on Nexans internet site www.nexans.com

 

A conference call is scheduled today at 3:00 p.m. (Paris time).

The local numbers to call are:

  • In France:                                                +33 (0) 1 70 71 01 59
  • In the United Kingdom:                           +44 (0) 207 194 3759
  • In the United States:                               +1 844 286 0643

    To participate in the call, please enter 08007039 followed by the hash (#) sign.

The local numbers to call to listen to a replay of the conference (available within 2 hours) are:

  • In France:                                                +33 (0) 1 70 71 01 60
  • In the United Kingdom:                           +44 (0) 203 364 51 47
  • In the United States:                               +1 646 722 49 69

    To listen to the conference, please enter 418719650 followed by the hash (#) sign.

 

Financial calendar

February 15, 2018: 2017 Full-year results

 

[1] Return on Capital Employed: 12 month OM on end of period Capital Employed, restated for Antitrust provision (cf Registration document 2016)

[2]Consolidated EBITDA is defined as operating margin before depreciation (cf Registration document 2016)

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Tel +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com