Nexans förvärvar BE CableCon i strategisk satsning på kabelkitverksamhet för vindturbiner

  • Danmarksbaserade BE CableCon är en leverantör som specialiserat sig på kabelkit till Europas största tillverkare av vindturbiner.
  • Förvärvet ingår i Nexans strategi för att bredda koncernens verksamhetsinriktning och uppnå en snabbare tillväxt inom segmentet förnybar energi.
     

Nexans Acquires BE CableCon In Strategic Move Into Wind Turbine Cable-Kitting BusinessParis La Défense, 11 januari 2018 – År 2040 kommer förnybara energikällor att svara för nästan tre fjärdedelar av de 10,2 biljoner dollar som investeras i ny kraftproduktionsteknik runt om i världen.  För att öka tillväxttakten inom detta segment med mycket lovande utsikter har Nexans förvärvat en majoritetspost i BE CableCon, en dansk producent och leverantör av kabelkit till några av Europas ledande tillverkare av vindturbiner. Förvärvet är ett exempel på den strategi som Nexans nyligen offentliggjorde – ”Paced for Growth” – som syftar till att bredda Nexans verksamhet i syfte att, förutom kabelproduktion, kunna erbjuda kunderna en komplett och fullt integrerad kabelservice.


BE CableCon – renommerad expert på kabelkit för vindturbiner
BE CableCon grundades i Viborg i Danmark 2007. Företaget har byggt upp ett högt anseende för sin design, teknik och tillverkning av kabelkit som förenklar vindkraftsbolagens installationer av viktiga kraft-, styr- och kommunikationskabelsystem i sina torn. Bolagets kitverksamhet omfattar lågspännings- och mellanspänningsapplikationer men även tillbehör som kabelskor, kontakter och termineringar, förkontakterade och förmonterade kabelkit samt skräddarsydda, installationsklara kit.


Klaus Møller, VD för BE CableCon, som kommer att leda det nya dotterbolaget i Nexans, säger i en kommentar:
– Att få ingå i Nexanskoncernen med dess expertis inom kabelproduktion och en stark global närvaro utgör en perfekt plattform för att utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi ser fram emot att expandera utanför norra Europa och arbeta med globala OEM-företag, och att nå nya marknader i Nordamerika och Asien-Oceanien.


Alain Robic, chef för industriella lösningar och projekt på Nexans säger:
– Vi har utvecklat ett utmärkt samarbete med BE CableCon i deras roll som underleverantör till våra egna kitmonteringsprojekt. När de nu blir en del i Nexanskoncernen är det ett viktigt steg i vår strategi att förbättra kontrollen över kritiska delar i värdekedjan så att vi kan erbjuda våra kunder en totallösning inklusive anslutningar. Verksamheten kan nu växa genom utveckling av kabelkit även till andra segment.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel Tel: +33 (0) 1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com