Preparatory information and documents for the mixed shareholders’ meeting of May 17, 2018 and dividend payment date

Paris La Défense, April 4, 2018 – The Mixed Shareholders’ Meeting will be held on Thursday May 17, 2018 at 2.30 p.m., at Cœur Défense Conference Centre – Hermes Amphitheater, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, France.

 

The preliminary notice of this meeting was published on April 4, 2018, on the official journal (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires). It includes the preliminary agenda and proposed resolutions as well as the conditions for participating and voting at the Meeting. The notice of meeting will be published on April 27, 2018 on the official journal (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires).

 

Documents and information related to this Shareholders’ Meeting are available to shareholders in accordance with applicable laws and regulations. They are available online on the Company’s website www.nexans.com/2018asm.

 

Nexans Board of Directors has decided to recommend to the Annual Shareholders Meeting of May 17, 2018 to set the 2017 dividend at €0.70 per share. Subject to this proposal being approved at the Meeting, the dividend payment timeline will be as follows:

  • Ex-dividend date: May 22, 2018,
  • Payment date: May 24, 2018.

 

Financial calendar

May 3, 2018:     2018 First-Quarter Financial Information

May 17, 2018:   Annual Shareholders' Meeting

July 26, 2018:    2018 First-Half Results

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Tel +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com