Nexans exportkabel till Beatrice havsvindpark levererad till Skottland

Projektet för kraftöverföring från Skottlands största havsvindpark till land har uppnått två viktiga milstolpar: framgångsrik test på plats av den första markkabellängden på 400 kV och därefter lastning av den sista exportkabelsektionen på kabelläggningsfartyget Skagerrak.

Beatrice Offshore Wind Farm: Final Section of Nexans Power Export Cable Sails To ScotlandParis La Défense, April 5, 2018 – Nexans har nått två viktiga milstolpar i det omfattande uppdraget att leverera en högspänningsledning för kraftöverföring av 588 MW från skotska havsvindparken Beatrice till land. Den första av de två 400 kV-ledningarna på land och högspänningstillbehören har nu installerats och provats på plats. Samtidigt har Nexans fabrik i Norge slutfört tillverkningen av offshorekabeln på 220 kV och lastat den sista sektionen på koncernens kabelläggningsfartyg, Skagerrak, som därefter ska fraktas över Nordsjön till Moray Firth för installation och nergrävning i havsbotten med Nexans unika Capjet-system.

Från hav till land – länk mellan Beatrice vindkraftpark och det skotska stamnätet

Beatrice havsvindpark, som beräknas vara i full drift 2019, är ett gemensamt projekt för SSE, Copenhagen Infrastructure Partners och Red Rock Power Limited, som är ett brittiskt dotterbolag till kinesiska SDIC Power Holding Co. Vindparken, som ligger i Moray Firth, blir Skottlands största, med totalt 84 turbiner som har kapacitet att alstra ström till cirka 450 000 hushåll.

För att exportera energin från vindparken till stamnätet läggs de två offshorekablarna längs havsbotten på en sträcka om 70 kilometer in till en punkt väster om orten Portgordon på Moray-kusten. Där kopplas offshorekablarna ihop med kabelsystemet på land som fortsätter 20 kilometer till transformatorstationen i Blackhillock. Därifrån svarar markkablar på 400 kV för kraftöverföringen till stamnätet.

Nexans tilldelades detta totalentreprenadkontrakt som omfattar konstruktion, tillverkning, test, leverans och installation av båda systemen som ingår i det totala kraftkabelpaketet. Detta innefattar leverans av totalt 265 km kablar, inklusive 145 km offshorekabel på 220 kV, 115 km markkabel på 220 kV, 5 km markkabel på 400 kV samt högspänningstillbehör. Nexans blev klar med dragning och nedgrävning av den första offshorekabeln under 2017 och kopplade till den på havsplattformen i februari 2018.

I mars 2018 installerade Nexans markkabelsystemen på 400 kV, inklusive utomhustermineringarna med hjälp av sina experter på horisontala termineringsarbeten, och anslöt dem därefter vertikalt till kraftstationen i Blackhillock.
 

“Beatrice-projektet är ett utmärkt exempel på vår förmåga att leverera kompletta lösningar för anslutning av havsvindparker till stamnät,” säger Vincent Dessale, affärsområdeschef för Subsea Energy System på Nexans. “ Nexans har i många år varit engagerade i arbetet med att underlätta energiomställningen i Europa och övriga världen, och vi är stolta över att kunna bidra till uppbyggnaden av Skottlands största havsvindpark."

Offshorekablarna till Beatrice-projektet tillverkades i Halden i Norge och installerades av Nexans Norway. Markkablarna producerades vid Nexans anläggning i Charleroi, Belgien, och installerades av Nexans France. De tillhörande högspänningstillbehören levererades av Nexans Switzerland. I över 15 år har Nexans varit en viktig drivande kraft i utvecklingen av vindparksteknologin.

Nexans var först ut med att tillverka offshorekablar på 245 kV med tre ledare och var även först med produktion av offshorekablar på 420 kV. Hittills har Nexans kablar möjliggjort överföring av mer än 3 500 MW kraft från havsvindparker till kraftnät runt om i världen.

 

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel Tel: +33 (0) 1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com