Nexans har slutfört kabelleveranserna till högspänningsprojektet i Belle Isle-sundet i Kanada

Nexans har framgångsrikt genomfört kabelleveranserna till kraftlänken över Belle Isle-sundet som är en del av Lower Churchill-projektet i östra Kanada.

Nexans Makes Final Cable Delivery to Canada’s Strait of Belle Isle Subsea HVDC Power LinkDet 6-åriga projektet för att skapa en 350 kV-kraftledning över Belle Isle-sundet har slutförts i och med leveransen av en reservkabel.

 

Paris La Défense, 14 maj 2018 – Nexans har slutfört ett sex år långt projekt för att konstruera, tillverka, leverera och installera cirka 100 kilometer av högspänd likströmskabel (HVDC) med tillbehör för Nalcor Energys Marin Cable Crossing över Belle Isle-sundet i Newfoundland och Labrador i Kanada. Projektet, som nu förbinder Labradorhalvön med ön Newfoundland, blev klart i och med Nexans leverans av den sista kabellängden på 2,3 kilometer som ska fungera som reservkabel, färdig för användning vid behov.

Mästerlig ingenjörskonst och installation
HVDC-kablarna på 350 kV som används för projektet bygger på Nexans välbeprövade oljeimpregnerade design. Kontraktet omfattade tre kabellängder för havsförläggning med integrerad fiberoptik, och markkablar för landanslutningar på var sida om sundet samt tillbehör som skarvdon, reservdelar och termineringar. Havskablarna installerades av Nexans egna installationsfartyg, C/S Nexans Skagerrak på vattendjup upp till 110 meter.

Peggy Aasheim, Nexans projektledare för Belle Isle-sundsprojektet, säger i en kommentar:
”Belle Isle-sundsprojektet var en omfattande uppgift som krävde en insats från våra skickliga medarbetare inom en rad olika områden, särskilt när det gällde installationsarbetet till havs och på land. En av de största utmaningarna i detta avlägsna område var havsisen, den täta dimman och kylan. Att projektet har kunnat genomföras säkert och enligt plan är ett utmärkt prov på Nexans avancerade teknik och installationskapacitet.

Viktig del
Reservkabeln förvaras på en spole som är placerad vid Corner Brook på New Foundlands västsida. Belle Isle-sundets havskraftlänk är en viktig del i det övergripande Lower Churchill-projektet som omfattar konstruktion av ett vattenkraftverk, som ska producera 824 MW, och mer än1 600 kilometer av kraftledningar genom regionen.

HVDC-kablarna på 350 kV tillverkades vid Nexans japanska anläggning i Tokyo, Nippon High Voltage Cable Corporation (NVC). 

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel Tel: +33 (0) 1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com