Förbinder Brasilien med Kamerun

  • Nexans har nått en viktig milstolpe i och med slutförandet av den 600 mil långa förbindelsen över Sydatlanten som använder sig av andra generationens Repeatered Optical Cables (ROC 2) för havsförläggning.
  • Denna nya länk ska tillgodose den växande efterfrågan på höghastighetsbredband i Afrika och Sydamerika.

 

Nexans Connects Brazil to Cameroon in Its First Ever Intercontinental Fiber Optic Project (SAIL) Paris La Défense, 17 september 2018 – Latens, den korta tidsfördröjning som uppstår när data skickas tusentals kilometer mellan datorer på olika kontinenter, betraktas som ett stort hinder för den digitala ekonomin. En fördröjning på bara några millisekunder kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för företag som är verksamma inom finansbranschen. Med målet att förse Afrika och Sydamerika med en snabbare och stabilare Internetförbindelse har Nexans tillverkat och med framgång testat fiberoptikkablar för den 600 mil långa förbindelsen över Sydatlanten – South Atlantic Inter Link (SAIL) – mellan Kamerun och Brasilien.

Stöd för den digitala ekonomin i Afrika och Sydamerika
Latens har varit en stor irritationskälla för IT-företag i Afrika eftersom deras kommunikationer med Amerika varit tvungna att ta omvägen över Västeuropa. Syftet med SAIL-projektet är att ändra på detta genom att utveckla en ny och snabbare direktförbindelse över Sydatlanten.
SAIL-projektet ingår i andra fasen av Kameruns projekt för att utveckla landets bredbandsnät (NBNII) och ska förbinda Kamerun med Brasilien. Nexans har haft en nyckelroll i projektet genom att tillverka fiberoptiska kablar till den 600 mil långa havslänken som använder sig av andra generationens kablar med förstärkarsystem. Länken består av fyra fiberpar, vart och ett med en bandbredd på 100 Gbit/s.
När det slutliga testet för fas 2, System Acceptance Test (SAT), genomfördes på Nexans anläggning i Rognan i Norge var även kundens representanter från Huawei Marine Networks och slutkunderna Camtel och China Unicom närvarande.
"Vi är mycket nöjda med Nexans tillverkning och integration av SAIL-kablarna och ser fram emot att samarbeta med Nexans framöver", säger Kevin Zhang, Project Director på Huawei Marine Networks.

"Tillverkningen av Nexans första transatlantiska kabel är en viktig milstolpe i vårt kontinuerliga utvecklingsprogram. Tack vare ett kompetent och erfaret team och effektiva partnersamarbeten kan vi skapa mervärde för kunderna. Integrationen av de optiska repeatrarna i kabelsystemet genomfördes i nära samarbete med Huawei Marine Networks. Genom att slutföra detta projekt enligt tidplan och uppfylla högst ställda kvalitetskrav har vi stärkt vår ställning på marknaden för förstärkta kabelsystem", säger Krister Granlie, Executive Vice President, Submarine Telecom and Special Cables på Nexans.

SAIL-projektet är en fortsättning på Nexans samarbete med Huawei Marine Networks under fas 1 av Nigeria-Cameroon Cable System, som levererades till Camtel och China Unicom under 2015. Den slutförda leveransen av Nexans första transatlantiska kabel är en höjdpunkt i Huawei Marine Networks och Nexans nu tio år långa samarbete.
De fiberoptiska havskablarna tillverkades och testades på Nexans anläggning i Rognan, Norge.
Förbindelsen mellan Brasilien och Kamerun tas i drift i slutet av tredje kvartalet 2018.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel Tel: +33 (0) 1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com