Flermiljonskontrakt i brittiskt havsvindparksprojekt

 

  • Nexans har tilldelats ett kontrakt av J Murphy & Sons Limited värt över 35 miljoner euro avseende leverans av exportkabel för landdelen av Triton Knoll-projektet.
  • Nexans ska leverera de PEX-isolerade växelströmskablarna som ska koppla ihop havsvindparken med det brittiska elnätet.
  • Med en kapacitet på runt 860 MW kommer Triton Knoll-vindparken att varje år förse mer än 800 000 hushåll i Storbritannien med el från en förnybar källa.

Triton KnollParis La Défense, 8 oktober 2018 – Den brittiska marknaden för havsvindparker går fortsatt i täten för att möta Europas växande efterfrågan på förnybar vindkraft. 2017 kom närmare 30 procent av Storbritanniens elproduktion från rena källor och det ser ut som landet kommer att behålla sin ledande ställning inom förnybar energi, bland annat genom nya stora projekt som havsvindparken Triton Knoll som utvecklas av Innogy Renewables UK Ltd i samarbete med J-Power och Kansai Electric Power. Inom ramen för detta projekt har Nexans tilldelats ett kontrakt värt över 35 miljoner euro av Triton Knolls huvudentreprenör när det gäller kabelinstallationen på land, J Murphy & Sons Ltd. Kontraktet avser leverans av exportkabel för markförläggning och tillbehör för att koppla samman vindparken med det brittiska elnätet.

Kommer kunna försörja 800 000 hushåll
Triton Knoll är beläget cirka tre mil utanför Lincolnshires kust och kapaciteten beräknas ligga på omkring 860 MW. Det innebär att när parken väl har driftsatts kommer den att kunna producera förnybar el till mer än 800 000 brittiska hushåll. För transporten av den energi som alstras i vindparken till elnätet kommer Triton Knoll att använda sig av Nexans exportkablar på 220 kV. I dessa distribueras elkraften en sträcka på cirka 57 km från Anderby, dit havskabeln är dragen, till Triton Knolls transformatorstation i Bicker Fen. Nexans kommer att leverera HVAC-kabel med två kretsar vardera som innehåller tre separata PEX-isolerade växelströmskablar med en aluminiumledare.
Metod som ska minska installationsproblem
Kopplingsarbetena kommer att utföras av Nexans Subsea and Land Systems Business Group med hjälp av specialkonstruerade kabelskarvboxar som placeras på skarvpunkterna. Boxarna tillverkas av J Murphy & Sons Ltd. Nexans samarbetspartners valde den här metoden för att minimera installationsproblemen och ytterligare förbättra säkerheten och kvaliteten under installationen. Som stöd för Triton Knoll-projektet kommer Nexans att fortsätta förstärka sin pool av erfarna medarbetare i Storbritannien med projekt-, plats- och QHSE-chefer och chefer för linjemontörerna.

Murphys verkställande direktör John Murphy säger i en kommentar:
 – Kabeldragningen utgör en spännande teknisk utmaning för oss och vi har arbetat målinriktat och innovativt för att skapa bättre tekniklösningar som gör att installationen skapar så lite störningar som möjligt. Vi är mycket stolta över att arbeta med Triton Knoll havsvindpark och dess projektteam som är angelägna om att lämna ett positivt avtryck i Lincolnshire, ett mål vi på Murphy delar.
Triton Knolls projektchef Julian Garnsey tillägger:
 – Jag gläds åt att få välkomna Nexans ombord på Triton Knoll med detta viktiga kontrakt för Murphy, nu när projektet går in i landfasen. Elsystemet på land är självklart viktigt för att distribuera vindkraften från Triton Knolls världsledande turbiner till Storbritanniens invånare, och Nexans kablar får en central roll i detta.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit Triton Knoll-kontraktet i Storbritannien, där vi tidigare har medverkat i flera framgångsrika vindkraftsprojekt, och att få utöka vårt givande samarbete med Murphy, säger Laurent Guillaumin, affärsutvecklingschef för Offshore Wind Europe - Subsea & Land Systems vid Nexans.
 – Denna nya framgång demonstrerar Nexans förmåga att hjälpa sina kunder att hantera en av vindparkernas utmaningar, nämligen att minska installations- och driftkostnaderna per MWh. Detta blir möjligt tack vare den konkurrenskraftiga konstruktionen på Nexans kablar och våra medarbetares tekniska expertis och kunnande när det gäller kabelskarvning.
 
HVAC-exportkabeln ska tillverkas vid Nexans fabrik i Hannover, Tyskland, och de första kabeltrummorna väntas vara klara för leverans under första kvartalet 2019. Därefter kan skarvningsarbetena genomföras under andra kvartalet 2019. Driftsättning och test av kabelsystemet ska enligt planen ske under sommaren 2020.

Kontakter:  
Press   
Angéline Afanoukoe
Tel: +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva
Tel: +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Michel Gédéon
Tel: +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
 Marieme Diop
Tel: +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

 

 

Om Nexans

Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder. Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några. Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök:

https://www.nexans.com