Nexans får stort exportkabelkontrakt för vindkraftpark utanför Yorkshire

Nexans har vunnit ett kontrakt värt över 150 miljoner euro som ska hjälpa Ørsted att leverera den mest ekonomiska elen från en havsvindpark hitintills. Leveransen omfattar mer än 200 km HVAC-kablar (245 kV) till exportkabelsystemet i den kustnära delen av Hornsea 2 vindkraftprojektet.

Offshore windParis La Défénse, 19 november 2018 – Många länder satsar på förnybara energikällor för att motverka klimatförändringen som i dagsläget utgör en av världens största utmaningar. Under 2017 utökades vindkraftskapaciteten i Europa med 16,8 GW, vilket gör vindkraft till den näst största kraftproduktionsformen i regionen. En av de senaste och största vindkraftsutbyggnaderna är Ørsteds Hornsea 2-projekt där Nexans har tilldelats ett kontrakt värt över 150 miljoner euro. Kontraktet avser leverans av drygt 200 km 245 kV-PEX-kablar till den kustnära delen av exportkabelsystemet.

Beräknas klar 2022
Vindparken ligger i Nordsjön cirka 89 km utanför Yorkshires kust och kommer med sin kapacitet på 1,4 GW att bli världens största när den tas i drift. Vindparken, som är ett systerprojekt till Hornsea 1, kommer att producera el till över 1,3 miljoner hushåll. Parken är under uppförande och beräknas bli klar under 2022.

Nexans en central aktör
Kraftöverföringen från vindpark till kust sker genom Nexans trefas HVAC-kablar för havsförläggning. Dessa 245 kV-PEX-kablar utgör en del i den kustnära exportkretsen som förbinder vindparkens transformatorstation med transformatorstationen på land. Kretsen inbegriper tre separata exportkablar och följer en liknande rutt som Hornsea 1, som Nexans tidigare har försett med 139 km trefaskabel på 36 kV för att koppla ihop totalt 58 vindturbiner sinsemellan och med havsvindparkens transformatorstation. Ilandföringen sker vid Horseshoe Point varifrån markkablar distribuerar elen vidare till transformatorstationen i North Killingholme.

 – Under de senaste decennierna har Nexans varit en central aktör på marknaden för havsvindkraft, känt för sin ledande tekniska kompetens när det gäller nyckelfärdiga kabellösningar för nya generationer av vindkraftparker till havs. Tack vare vår expertis och vårt mångåriga samarbete med Ørsted har vi fått möjlighet att bidra till uppbyggnaden av världens största havsvindpark, säger Vincent Dessale, Senior Executive VP Subsea and Land Systems Business Group på Nexans.

Kablarna till Hornsea 2-projektet kommer att tillverkas av Nexans Norways fabrik i Halden.

Hornsea 2 signing 01
Från vänster: Luke Bridgman, Deputy EPC director, Patrick Harnett, Ørsted Senior project director Hornsea 2, Duncan Clark, Ørsted Program director Hornsea 2, Vincent Dessale, Nexans Nexans Senior Executive VP Subsea and Land Systems Business Group.
Hornsea 2 signing 02
Från vänster: Anders Chabert Hylleberg, Ørsted Procurement director, Patrick Harnett, Ørsted Senior project director Hornsea 2, Duncan Clark, Ørsted Program director Hornsea 2, Domenico Gerace, Nexans Director marketing & sales, Vincent Dessale, Nexans Senior Executive VP Subsea and Land Systems Business Group, Morten Langnes, Nexans Sales manager, Jordi Font, Ørsted Senior project manager, Luke Bridgman, Ørsted Deputy EPC director, Søren Hindbo, Ørsted Senior director, Lotuf Shah, Ørsted Lead project HSE manager

 

Mer information:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Tel +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder. Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några. Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök:

https://www.nexans.com