Nexans får kontrakt på totalentreprenad, värt cirka 50 miljoner euro, för ett kraftlänksprojekt mellan Mallorca och Menorca

Majorca-MenorcaParis La Défense, 21 november 2018 – Red Eléctrica de España har tilldelat Nexans ett kontrakt värt cirka 50 miljoner euro som avser tillverkning och installation av en kraftledning mellan de spanska öarna Mallorca och Menorca. Kontraktet undertecknades bara 20 dagar efter att det spanska ministerrådet gett sitt godkännande och utnämnt det till ett offentligt kraftförsörjningsprojekt. Enligt planen ska förbindelsen tas i drift under 2020.

  – På grund av komplexiteten i anbudet har vi effektiviserat alla nödvändiga moment för att korta ner behandlingstiden så mycket som möjligt och få den nya kabeln i drift på kortast möjliga tid. Vi fick ministerrådets godkännande efter flera månaders arbete med alla viktiga förberedande steg i anbudsprocessen, säger Eva Pagán, General Director of Transport på Red Eléctrica.

Som en global expert på avancerade kabel- och uppkopplingslösningar har Nexans säkrat ett totalentreprenadkontrakt som omfattar projektering, konstruktion, leverans, installation och tester av kraftledningen.

 – Det är spännande att kunna hjälpa Red Eléctrica med vår expertis som bygger på Nexans mångåriga erfarenhet av framgångsrika kraftlänksprojekt, under senare år bland annat Nordlink-projektet mellan Norge och Tyskland, och Monlta-projektet mellan Montenegro och Italien. Nexans leverans och installation av en kraftledning mellan Mallorca och Menorca borgar för en säker elförsörjning, förbättrar integrationen av förnybara energikällor och ökar effektiviteten på båda öarna, säger Ragnhild Katteland, Nexans Vice President Subsea and Land Systems.

68 kilometer långa kablar

De nya mark- och sjökablarna på 132 kV som ska förbinda Mallorca och Menorca kommer att ha en längd på 68 kilometer. Sjökabeln kommer att bäddas ner i havsbotten på upp till 81 meters djup. Kraftledningen mellan Mallorca och Menorca, som utgör en totalinvestering på 84 miljoner euro, kommer att öka säkerheten och kvaliteten i elförsörjningen på de båda öarna. Man uppnår också bättre integration av förnybara energikällor under säkra förhållanden för systemet samt ökad effektivitet i de båda systemen som knyts ihop.

Tillverkas i Halden
Sjökabeln ska tillverkas i Nexans fabrik i Halden, Norge, medan markkabeln produceras i Nexans fabrik i Charleroi, Belgien. Den fiberoptiska komponenten levereras av Nexans specialenhet i Rognan, Norge. Kraftlänksinstallationen utförs av C/S Nexans Skagerrak som är Nexans specialfartyg för kabeldragning.

Specialplan för underhåll
Enligt ett separat men närliggande kontrakt har Red Eléctrica de España – i samverkan med ministeriet för grön omställning, regionregeringen för Balearerna och Menorcas öråd – tillfört teknik- och personalresurser för att stötta Menorcas specialplan för underhåll. Exempelvis disponerar man en specialkran som kan anpassas till terrängen och som kan vara i drift dygnet runt i arbetet med högspänningsnätet. Detta ökar beredskapen och förkortar återställningstiderna vid eventuella oplanerade eller oförutsedda händelser som den som inträffade den 28 oktober när en havstromb drog in över ön från norr. Eftersom öns transmissionsnät inte är förberett eller konstruerat för direktinstallation av nödgeneratorer efter sådana händelser fortsätter Red Eléctrica att genomföra åtgärder som ska säkra öns kraftförsörjning, bland annat genom att byta ut material och reparera elnätet.
Specialplanen för underhåll inleddes under 2018 och innefattar all den personal och de tekniska resurser som behövs för att förbättra säkerheten i kraftförsörjningen och pålitligheten i elnätet på Menorca, och för att göra eventuella strömavbrott så korta som möjligt.

Kontakter:
Press Investor relations
Angéline Afanoukoe
Tel: +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon
Tel: +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
 
Ksenia Kanareva
Tel: +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
  Marieme Diop
Tel: +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

 

Mer information:

Om Nexans

Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder. Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några. Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök:

https://www.nexans.com